Leergang voor Taalhuis-coördinatoren

Naast het succes van de DigiTaalhuizen ontstaan er ook organisatie-vraagstukken en behoefte aan het professionaliseren van de Taalhuizen. Probiblio organiseert in samenwerking met de Stichting Lezen & Schrijven een leergang bestemd voor Taalhuis-coördinatoren. Het doel van deze 3-daagse leergang is inzicht krijgen in de eigen rol en positie in het Taalhuis, hoe deze zich verhoudt tot de bibliotheek en er is speciale aandacht is voor het ‘managen’ van de taalvrijwilligers.

Vooraf maak je een korte SWOT-analyse van je eigen Taalhuis en je rol en positie daarin. Op basis van de verbeterpunten uit de SWOT kom je tot een eigen case. Gedurende de lesdagen werk je hieraan en maak je een plan van aanpak. We bieden veel ruimte om met je collega’s ervaringen uit te wisselen.

Programma

Dag 1 Strategie en inrichting

De eerste dag onderzoeken we de positie van het Taalhuis in de bibliotheek en de strategische keuzes die gemaakt zijn. We kijken hoe je functie is omschreven, wat je rol is en welke positie je hebt binnen de bibliotheek. We maken een analyse van de inrichting van het Taalhuis en hoe de lijnen van bevoegdheid en verantwoordelijkheid lopen. We kijken hoe al de zaken zich tot elkaar verhouden en waar verbeterpunten zitten. Deze neem je op in je plan van aanpak en we bespreken hoe je invloed uit kunt oefenen in je organisatie.

Dag 2 Motiveren en sturen in het Taalhuis

In het Taalhuis werken veel vrijwilligers op verschillende functies. Hoe ‘manage’ je de taalvrijwilligers, hoe zorg je dat het behapbaar is en hoe voorkom je dat de aansturing het grootste deel vormt van je functie? Op deze dag bespreken we hoe je optimaal vrijwilligers in kunt zetten en gemotiveerd kunt houden. Hier komen onderwerpen aan bod zoals organisatie, functies, werving en selectie, begeleiding, deskundigheidsbevordering en afscheid van een vrijwilliger nemen.

Dag 3 Dilemma’s in het speelveld

Op deze laatste dag vatten we de eerste twee dagen samen en kijken we naar wat je nodig hebt om het Taalhuis een stevige, kwalitatieve basis te geven. Dit doen we aan de hand van de cases en het plan van aanpak dat je hebt gemaakt. Een groot deel van de dag besteden we aan bespreken van dilemma’s en kwesties met behulp van intervisiemethodieken. Indien er behoefte aan is, stellen we intervisiegroepen samen die na afronding van de leergang elkaar kunnen blijven ontmoeten om ervaringen uit te wisselen.

Save the dates!

De lesdagen zijn op 7 mei, 11 juni en 2 juli
De start is om 9.30 uur en de afsluiting om 16.30 uur.
Hou rekening met enkele uren voorbereidingstijd voor de lesdagen.

Zodra de trainers en de locatie bekend zijn volgt de mogelijkheid tot inschrijven.

Deelname en Kosten

De leergang is met name bestemd voor Zuid-Hollandse bibliotheken; deelname is kosteloos.
Bij voldoende belangstelling van Noord-Hollandse bibliotheken wordt bekeken of er ook in Noord-Holland een leergang wordt georganiseerd.

Meer informatie

Elin Karlmark, ekarlmark@probiblio.nl