Leerlingbestand beveiligd versturen aan de bibliotheek

De scholen die werken met schoolWise en mediatheekWise kunnen het leerlingbestand voor de schoolbibliotheek naar de beveiligde server van de bibliotheek uploaden. Gebruikt jouw bibliotheek en de scholen deze veilige upload ook al?

In de schoolWise portal, de website voor de schoolbibliotheek, kan de leerkracht het leerlingbestand uploaden naar de beveiligde server van de bibliotheek. De leerkracht logt hiervoor in en upload het bestand in het docent-menu.

Voor een mediatheekWise-school kan het leerlingbestand ook geüpload worden, dit gebeurt via de website van de openbare bibliotheek in mijn-menu.

Een bevoegde medewerker van de bibliotheek, bijvoorbeeld degene die de leerlingimport voor de school uitvoert, kan het bestand vervolgens downloaden om te bewerken voor de leerlingimport.

Kijk hier voor meer informatie over het uploaden van leerling bestanden: schoolWise, mediatheekWise.