Leerpunten pilot Positionering & Internal branding

Vier bibliotheken hebben in 2016/2017 de pilot Positionering & (Internal) branding voor Bibliotheken van Probiblio doorlopen. Daarin werd gekeken naar hoe elke Bibliotheek zich nu positioneert, en hoe ze zich eigenlijk zouden willen positioneren. Minstens even belangrijk was hoe de eigen medewerkers deze positionering succesvol gaan uitdragen (internal branding). De belangrijkste leerpunten van deze bibliotheken lees je in dit artikel. 

Onderscheidend vermogen vergroten

Het doel van deze pilot was om het onderscheidend vermogen van de Bibliotheek te vergroten. De Bibliotheken BplusC (Leiden), DOK Delft, Aan de Vliet en Voorschoten-Wassenaar gingen met ondersteuning van Probiblio en expert bureau Business Openers aan de slag om een sterke positionering te ontwerpen die past bij de lokale Bibliotheek. En om deze ook uit te laten dragen door de eigen medewerkers. 

Positionering

In de eerste fase lag de focus op het in kaart brengen van dat onderscheidend vermogen door middel van de positioneringsmodellen van Business Openers (o.a. het Brand House en het Waardekompas). Bij afronding van deze fase had elke Bibliotheek heel duidelijk HOE ze naar buiten treden, hoe ze naar buiten WILLEN treden  en welke WAARDEN daarbij passen.

De doelen en werkzaamheden van bibliotheken zijn veelal hetzelfde, maar de manier waarop ze die doelen willen bereiken is echt wezenlijk verschillend.

Elke Bibliotheek heeft dit visueel vorm gegeven in een Brand house (zie afbeelding).

(Internal) branding

De tweede fase stond vooral in het teken van de (internal) branding van de gekozen positionering. Internal branding gaat vooral over het betrekken van de medewerkers en zorgen dat ze begrijpen waar de organisatie voor staat en dat terug kunnen vertalen naar hun eigen rol. De bibliotheken hebben daar elk een eigen invulling aan gegeven. Onder andere door aandacht hiervoor in het teamoverleg en bij één-op-één gesprekken tot aan de aannameprocedure van nieuwe medewerkers. Binnen de pilot waren er interactieve sessies waarin de Bibliotheken elkaar inspireerden met hun aanpak. 

Belangrijkste leerpunten

Samengevat zijn de belangrijkste leerpunten van deze pilot:

  • Het positionering vraagstuk is heel intensief maar levert veel op voor de organisatie
  • Internal branding kost veel tijd
  • Delen van ervaringen in positionering en internal branding helpt enorm om te reflecteren en aan te scherpen 

Quotes van de deelnemers

“De Pilot Positionering & Internal Branding van Probiblio viel samen met een transitie van onze organisatie. Hierdoor waren we al intensief bezig met de vraag: wie willen we zijn voor onze klanten? De pilot heeft ons geholpen medewerkers hierbij te betrekken en met hen te kijken wat dit betekent voor onze manier van werken. BplusC, Hélène Neerhoff 

“We merken dat hoe duidelijker we onszelf weten te positioneren, we ook steeds scherper weten voor wie we (willen) werken en voor wie we het meeste kunnen betekenen. Dat heeft onze aanpak rond producten en diensten flink aangescherpt.” DOK Delft, Mark Borneman 

“De pilot startte met een heel inspirerende presentatie over branding, hoe belangrijk een sterk merk is en wanneer het klopt of niet klopt. En daarmee werd het belang van internal branding meteen duidelijk. Want als je anders doet dan je zegt wie je bent, val je als merk door de mand.” Bibliotheek Voorschoten Wassenaar, Mariska Koning-Roozendaal 

Waarom Positionering & Internal branding?

Nog niet overtuigd dat een sterke positionering en (internal) branding ook jouw Bibliotheek veel kan brengen? Bekijk de video en hoor meer over de ervaringen van de deelnemende bibliotheken.

Dit wil ik ook!

Wil je aan de slag met deze onderwerpen voor jouw Bibliotheek? In 2018 wordt dit project herhaald en er is nog plek voor één Bibliotheek. Aanmelden voor deze pilot kan bij Jet Govers, marketingadviseur Jet Govers, e-mail jgovers@probiblio.nl of telefoonnummer 06 24 52 67 43.

Bekijk ook

Merkpositionering als kompas
Case: Vanuit interne kracht een sterk extern beeld opbouwen
En de landelijke positionering dan?

Maart 2018