Lokaal besteden Kinderpostzegelactie

Ook dit jaar mogen scholen een deel van het opgehaalde bedrag van de Kinderpostzegelactie besteden aan een lokaal doel, waaronder leesbevordering op de eigen school. Met de optie 'Boeken voor de schoolbibliotheek' kiest een school voor themapakketten met nieuwe, ingewerkte boeken. Leesconsulenten kunnen twee bestanden downloaden met handige tips en informatie over deze actie en hoe zij scholen in hun werkgebied over de actie kunnen informeren.  

De eerste editie van Lokaal Besteden was een groot succes, mede door de inzet van de bibliotheek. Ruim 200 deelnemende scholen hebben toen gekozen voor Lokaal Besteden. Die scholen hebben samen meer dan 10.000 boeken gekregen. Stichting Kinderpostzegels wil komend schooljaar graag nog meer scholen ondersteunen bij hun leesbevorderingsactiviteiten.

Meer informatie vind je hier.

Handig voor leesconsulenten

Namens Kunst van Lezen informeren we leesconsulenten graag verder over deze actie. In bijgevoegde brief (pdf) voor de leesconsulent staat beschreven welke themapakketten er zijn, hoe de bestelprocedure werkt en welke stappen je als leesconsulent kunnen zetten om deze actie tot een leesbevorderingssucces te maken. Het andere bestand is een brief die leesconsulenten naar scholen kunnen sturen om hen te informeren over de Kinderpostzegelactie.

Op naar een succesvolle editie 2019 van Lokaal Besteden!

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Dia Wesseling