Marketing pilot: profilering van de bibliotheek

Vorig jaar spraken we met elkaar uitgebreid over de bibliotheek als partner van scholen op het gebied van digitale geletterdheid. Om concrete stappen te zetten en bibliotheken handvatten te geven over hoe zij zich het beste kunnen profileren als partner, starten we dit jaar een pilot waarbij we met marketing-professionals gaan kijken naar de mogelijkheden.

Expertise van marketing-professionals

In deze pilot staat het vraagstuk centraal hoe de bibliotheek het onderwijs kan overtuigen van het belang van digitale geletterdheid, en de logische rol van de bibliotheek daarin. Onze marketing-professionals zullen een aantal concrete middelen ontwikkelen die de bibliotheek hierbij helpen. De input van bibliotheken die zich aansluiten bij de pilot is hierbij essentieel.  

De pilot gaat eind mei 2019 van start en wordt in december 2019 afgerond. Daarna worden de resultaten in het eerste kwartaal van 2020 beschikbaar gesteld aan het netwerk.