Merkpositionering als kompas

Veel bibliotheken zitten middenin een transitiefase. Dan helpt het om over een goede merkpositionering te beschikken. Dit geeft richting en kan als een kompas functioneren voor de organisatie. Het maken van keuzes is daarbij essentieel voor een goede positioneringstrategie.

Het belang van een goede positionering

Waarom is een goede positionering nu zo belangrijk voor bibliotheken? Om het rapport Cohen nog maar eens te citeren: “De bibliotheek moet zichzelf opnieuw uitvinden, om een rol van betekenis te blijven spelen.” En daar zijn heel veel bibliotheken al mee bezig. Tijd dus om ons ook te bezinnen op de merkpositionering van de Bibliotheek.

Onderzoek wijst uit dat sterke merken werken. Een organisatie met een sterk merk weet heel goed waar ze voor staat en is succesvoller dan andere organisaties.  Voor alles wat ze doet wordt bekeken of dit aansluit bij de positionering. Dat gaat van communicatie, huisstijl en design tot aan producten en diensten, systemen en processen. En natuurlijk ook het gedrag van alle medewerkers. Daarmee wordt een vast verwachtingspatroon gecreëerd rondom die organisatie, waar consequent aan voldaan wordt.

Internal Branding

Maar met het uitwerken van een goede positionering ben je er nog niet. Het gedrag van medewerkers is vervolgens essentieel, want wat je buiten belooft moet je intern waarmaken. Dat is waar Internal Branding om draait; het intern tot leven brengen van de (merk)positionering in een organisatie. Medewerkerstevredenheid staat hierbij centraal, want des te tevredener de medewerker des te meer ze zich verbonden voelen met de organisatie en het merk. En des te vaker wordt dit met trots en enthousiasme uitgedragen.

Ook voor de non-profit?

Juist ook voor organisaties met een maatschappelijke functie is het van belang heldere verwachtingen te scheppen. Sterke merken hebben fans, maar het creëren van fans is niet alleen mogelijk of voorbehouden aan grote commerciële merken. Een non-profit organisatie kan zich juist onderscheiden door een goede merkpositionering en daarmee meer mensen aan zich binden en uiteindelijk de klanttevredenheid verhogen.

Een mooi voorbeeld hiervan is het Alexander Monro Ziekenhuis. Dit ziekenhuis is gespecialiseerd in borstkanker en werkt met multidisciplinaire teams aan een snellere, betere en persoonlijkere zorg.  Met het hele team is een duidelijke positionering bepaald, waarna de merkwaarden leidend werden voor alles. Zo kwam bijvoorbeeld de waarde ‘attent’ tot uiting in een inrichting met ronde tafels (patiënt en arts zitten zo naast in plaats van tegenover elkaar) en de afspraak dat een patiënt nooit meer terugkomt in de kamer waar zij een slecht-nieuwsgesprek heeft gehad. De waarde ‘slagvaardig’ was de basis voor het opzetten van een multidisciplinair overleg tweemaal per dag zodat elke patiënt snel uitsluitsel krijgt. En de waarde ‘bevlogen’ leidde tot een team dat niet alleen bezig is met de beste kwaliteit en de beste oplossing, maar zich echt persoonlijk richt tot de patiënt. 

Dit alles zorgt ervoor dat Alexander Monro al sinds de oprichting een zeer hoge patiënttevredenheid heeft (score 9,5!). Deze case laat zien dat het consequent en consistent doorvoeren (internal branden) van je organisatie vanuit duidelijk gekozen waarden echt heel waardevol is. 

Maar hoe pak je dit aan, waar begin je? Vier Zuid-Hollandse bibliotheken namen de proef op de som.

Meer weten?

Dit artikel is deels gebaseerd op teksten uit het boek: Het succes van Internal Branding. Voor meer informatie, waarin je kunt lezen hoe je zelf al praktisch aan de slag kan. 

Wil je eens sparren met een marketingadviseur van Probiblio? Bel daarvoor met Miranda de Jong, tel. 023 55 46 345 of e-mail mdjong@probiblio.nl.  

Bekijk ook:

Case: Vanuit interne kracht een sterk extern beeld opbouwen
Leerpunten pilot Positionering & Internal branding
En de landelijke positionering dan?

Maart 2018