Nieuwe inburgeringswet in 2020

Wist je dat inburgering vanaf 2020 weer onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt? Dit is te lezen in de plannen voor de nieuwe inburgeringswet. Een uitgelezen moment om met je gemeente(n) en inburgeringspartners in gesprek te gaan over vernieuwing van de samenwerking. Bovendien is het ook een goed moment om de samenwerking binnen de bibliotheek tussen de collega’s basisvaardigheid en digitale geletterdheid een impuls te geven.

Om je te hierbij te helpen, hebben we alvast een aantal hulpmiddelen op een rijtje gezet.

De fotostrip

Om zowel gemeenten, partners én nieuwkomers in Nederland bekend te maken met de mogelijkheden van de bibliotheek, is door Rijnbrink een mooie fotostrip ontwikkeld. De fotostrip is te gebruiken tijdens het gesprek met de partners over de mogelijkheden van de bibliotheek. De fotostrip is te verkrijgen in het Nederlands, Engels, Arabisch, Turks, Pools, Tigrinya (Eritrea) en Dari (Afghanistan).

Digisterker voor vluchtelingen

Attendeer je gemeente op de aanpak die Digisterker heeft geschreven bestemd voor statushouders die al wonen in hun nieuwe gemeente. De aanpak is in nauwe samenwerking met bibliotheken en Vluchtelingenwerk Nederland ontwikkeld.

Pilot 'DigiD en internetveiligheid voor statushouders in het AZC'

Vijf bibliotheken doen mee aan de pilot om nieuwe statushouders, al vóór vestiging in een gemeente, te informeren over de digitale overheid. Belangrijke onderwerpen die aan bod komen: het aanvragen van een eigen DigiD, hoe deze beheerd moet worden en uitleg voor de statushouders om veilig gebruik te kunnen maken van internet.
De trainingen worden gegeven in de bibliotheek of op een AZC. Deze worden begeleid door een bibliothecaris en/of iemand van Vluchtelingenwerk én in samenwerking met een tolk. Begin 2019 wordt de pilot afgerond en weten we meer over de vervolgstappen.

Oefenen.nl

Hoera! Heko! Hurra! Je kunt Oefenen.nl vanaf nu ook vertalen in het Chichewa, Hausa of in het Fries! Om een beeld te krijgen van de programma’s van Oefenen.nl is sinds kort Google Translate te gebruiken. Klik op de homepage op de Google Translate button, kies jouw taal en lees hoe Oefenen.nl werkt in je eigen taal. De programma’s blijven echter wél in het Nederlands.

Meer weten?

Neem contact op met Elin Karlmark, ekarlmark@probiblio.nl