Nieuwe subsidieregeling Digitale Inclusie

De subsidieregeling voor het programma Digitale Inclusie is gepubliceerd. Bibliotheken kunnen tot en met 11 oktober 2019 subsidie aanvragen. Ook als het Informatiepunt in jouw bibliotheek pas van start gaat in de loop van 2020 of 2021, moet je de subsidie nu al aanvragen. 

Bibliotheken en Manifestgroep-partijen gaan samen burgers dicht bij huis ondersteunen in het omgaan met de digitale overheid. Vijftien kopgroepbibliotheken zijn dit jaar als eerste van start gegaan. De overige bibliotheken worden vanaf nu uitgenodigd om aan te sluiten. De subsidieregeling stelt 3 cent per inwoner beschikbaar in 2019, 5 cent per inwoner in 2020 en 8 cent per inwoner in 2021. Deze bedragen zijn bedoeld voor:

Computercursussen

Meer cursussen digitale vaardigheden, zoals Klik & Tik en Digisterker, om mensen zelfredzamer te maken. Bibliotheken moeten hiermee starten, direct nadat zij het subsidiebedrag hebben ontvangen. Door het aanbod in te voeren in G!DS kunnen de helpdesks van de uitvoeringsorganisaties op postcodeniveau doorverwijzen naar het cursusaanbod.

Informatiepunten Digitale overheid

Bij deze informatiepunten kunnen mensen geïnformeerd worden over bijvoorbeeld de zorgtoeslag, huursubsidie, belastingaangifte, kinderbijslag, zorgverzekering, het rijbewijs en boetes voor te hard rijden. Of worden doorverwezen naar lokale organisaties die daadwerkelijke ondersteuning kunnen bieden.

Subsidieregeling

De subsidieregeling en alle bijbehorende informatie is te vinden op de website Bibliotheek en Basisvaardigheden.

Landelijke contactpersonen

Ondersteuning vanuit Probiblio

Openbare bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland kunnen bij hun subsidieaanvraag een beroep doen op ondersteuning vanuit Probiblio. Zij kunnen contact opnemen met basisvaardigheden@probiblio.nl