Omzetbelasting – learnings uit de workshops bij Probiblio

Deelnemers van de omzetbelasting-workshop kregen onlangs inzicht over de mogelijkheden en gevolgen van de omzetbelasting. Voor de inkoopkant is bij de beoordeling het belangrijkste dat de inkoopfactuur voldoet aan de fiscale vereisten. Als dit zo is, kan in het algemeen de btw geboekt worden die vermeld staat op de inkoopfactuur. De belangrijkste uitzondering vormen eventuele eten- en drankfacturen niet bestemd voor de verkoop.

Het bepalen van een btw-percentage bij de verkoop is vaak lastiger, omdat er sprake is van gemengde zaken (in fiscaal jargon prestaties). Dit zijn prestaties die delen bevatten die met laag tarief belast zijn en zaken met hoog tarief. Als er sprake is van een duidelijke splitsing van prestaties wordt het eenvoudiger en kunnen deze apart gefactureerd worden. Bij sommige gemengde prestaties zijn btw-specialisten het ook niet altijd onderling eens. Dit is afhankelijk van de onderbouwing van de prestaties, waardoor er niet altijd duidelijkheid is. Als het belangrijke (materiële bedragen) van de verkoop betreft, is het altijd verstandig om een uitspraak van de belastingdienst te vragen middels een vooroverleg met de Belastingdienst. Een vooroverleg is een overleg tussen de belastinginspecteur en belastingplichtige. Het vooroverleg leidt tot een standpunt van de inspecteur over de manier waarop het recht in een specifiek geval zal worden toegepast. Belastingplichtige kan via vooroverleg zekerheid vooraf krijgen over de gevolgen van voorgenomen handelingen.