Oók voor thuiswerkers!

Hoewel we weer steeds vaker op kantoor te vinden zijn, werken ook nog veel collega’s (grotendeels) vanuit huis. Hoe blijf je je medewerkers en vrijwilligers motiveren op een authentieke manier, die past bij je organisatie, als ze voornamelijk vanuit huis werken? Het geven van karakter en kleur aan alles wat je doet is nóg belangrijker geworden om ook de thuiswerkers betrokken en gemotiveerd te houden.

Verbinding houden

Als veel reguliere contactmomenten met collega’s wegvallen, is het belangrijk om nieuwe rituelen in te richten. Daarmee behoud je de onderlinge verbinding. Denk aan digitale teamborrels of koffiemomentjes, een check-in aan het begin van de week of een interne nieuwsbrief. Waarschijnlijk zijn binnen jouw bibliotheek ook verschillende van deze, of andere, initiatieven opgezet toen de coronamaatregelen net van start gingen. Maar juist bij nieuwe rituelen die ineens ontstaan, wordt het meegeven van de authentieke kleur van je organisatie hieraan snel vergeten. Hoe zorg je nu dat die virtuele vrijdagmiddagborrel of die interne nieuwsbrief echt jouw herkenbare merkwaarden meekrijgen?

Denken vanuit je belofte en kernwaarde

Ook voor thuiswerkers geldt: als ze je belofte en kernwaarde niet dagelijks zelf voelen, kunnen ze deze ook niet uitdragen naar de klanten toe. Bedenk daarom hoe je deze waarden ook nu voelbaar houdt. Hoe kunnen deze thuiswerkers het DNA van jouw organisatie mee naar huis nemen?

Draait het bij jouw organisatie om verrassen en plezier? Dan is het misschien leuk om je thuiswerkers te verrassen een leuke attentie thuis. Mooie voorbeelden hiervan zijn alle medewerkers per post een fotolijstje toestuurde met een teamfoto, om bij de thuiswerkplek te zetten of een pakket met lekkere dingen voor bij de virtuele borrel. Andere activiteiten vanuit deze merkwaarden zijn bijvoorbeeld een leuke pubquiz met vragen over de organisatie en collega’s of een wekelijkse fotochallenge. De belangrijkste vraag is hier: hoe gaan we thuiswerken echt leuk maken?  

Draait het bij jouw bibliotheek meer om inspiratie en ontmoeting? Dan kun je bijvoorbeeld inzetten op voor hen inspirerende (gratis) webinars, een motiverende videoboodschap van de directeur of MT en een wekelijkse nieuwsbrief met mooie voorbeelden van wat er in de branche juist in deze tijd gebeurt. Of organiseer een online coffeecorner: een online videokanaal dat tijdens werktijden beschikbaar is en waar collega’s even kunnen inloggen om bij te praten met andere collega’s die daar toevallig ook even zijn.

Is je kernwaarde verbindend? Dan is het nóg belangrijker dat je medewerkers zich met elkaar en met de organisatie verbonden blijven voelen. Werkinhoudelijke contacten met directe collega’s zijn er vaak nog wel, maar juist de rest van de organisatie wordt dan al snel een black box als de korte gesprekjes op de gang en aan de lunchtafel wegvallen. Denk dan bijvoorbeeld aan collega’s aan elkaar koppelen uit verschillende teams die normaal niet direct samenwerken, maar nu juist tijd overhebben om samen digitaal koffie te drinken. Wie weet wat voor goede ideeën daar gaan ontstaan. Of laat elke week een ander team kort aan de rest van de organisatie presenteren waar zij op dit moment druk mee zijn.

Richting klanten en relaties

Natuurlijk is ook het contact met klanten en relaties anders geworden de afgelopen maanden, ook daar is minder persoonlijk contact. Belangrijk is om de communicatie en het aanbod richting hen dicht bij je boodschap en merkwaarden te houden. Bedenk hoe je dit kunt invullen op een manier die aansluit bij wie je bent en waar je voor staat als organisatie. En betrek je medewerkers hierbij, maak hen medeverantwoordelijk in dit verhaal.

Mooie voorbeelden?

Wat heeft jouw bibliotheek gedaan om het moraal hoog te houden in coronatijd? En welke leuke nieuwe initiatieven houden jullie erin, ook nu alles weer wat meer richting normaal gaat? Waarom paste juist deze dingen precies bij jullie organisatie? We horen graag de mooie voorbeelden uit de branche! Deel ze met ons via onderstaande mailadressen.

Meer over internal branding?

Wil je eens doorpraten over de internal branding van jouw bibliotheek? Neem dan contact op met Monique van der Loo, marketingadviseur, tel. 06-4156 5514.

Lees ook:

Juni 2020