Oproep voor deelname pilot Slim met media visiespel

Het ‘Slim met media visiespel’ is een spel waarmee scholen op een interactieve manier input krijgen voor visie en beleid rondom mediawijsheid en digitale geletterdheid. Het visiespel is bedoeld voor leraren van een basisschool die zich bezighouden met digitale geletterdheid en wordt gespeeld met het hele team, onder begeleiding van professionele trainers. Probiblio zoekt drie bibliotheken die kosteloos deel willen nemen in een pilot. Hierbij neemt Probiblio de kosten van het eerste jaar voor haar rekening van het train-de-trainer traject, de spelmaterialen en de licentiekosten. Van elke bibliotheek wordt één mediacoach getraind, die vervolgens in staat is om het visiespel professioneel te begeleiden.

Vorig jaar gaf Yola Hopmans van Slim met media een presentatie bij Bibliotheek Zoetermeer over het media visiespel. Probiblio wil haar bibliotheken graag stimuleren om dit visiespel in te zetten op scholen. Daarom bieden wij drie scholen aan om deel te nemen aan de pilot. Uiteraard is het mogelijk om (tegen een vergoeding) meer mediacoaches van een bibliotheek te trainen.

Het train-de-trainer traject ziet er als volgt uit:

Training on the job:

  • Een uitgebreide briefing over het spel aan de mediacoaches
  • Training deel 1: het spel wordt gespeeld op een basisschool in het werkgebied van de betreffende bibliotheek in aanwezigheid van de mediacoach in opleiding en een trainer van Slim met media.
  • De mediacoach analyseert de resultaten en schrijft het advies. Slim met media geeft feedback op dit advies.
  • Training deel 2: de mediacoach speelt het spel op een basisschool in het werkgebied van de betreffende bibliotheek in aanwezigheid van Slim met media. Slim met media begeleidt en geeft feedback zodat de mediacoach daarna geheel zelfstandig het spel kan begeleiden op scholen.

De mediacoach ontvangt daarnaast alle benodigde fysieke trainingsmaterialen en heeft toegang tot de online trainingsmaterialen.

Na het eerste jaar sluit Slim met media de licentieovereenkomst* af met de individuele bibliotheek van de getrainde mediacoach. Hierbij wordt uitgegaan van een licentieperiode van drie kalenderjaren met de mogelijkheid voor jaarlijkse opzegging. De bibliotheek waarmee een licentieovereenkomst is afgesloten, ontvangt jaarlijks updates Bovendien zijn de co-trainers welkom op de co-trainersbijeenkomst die Slim met media jaarlijks organiseert.

*Licentiekosten voor bibliotheken zijn afhankelijk van het aantal basisscholen in het werkgebied.

De licentiekosten voor bibliotheken per 1 september 2018 zijn:

basisscholen in het werkgebied prijs/jaar

1 – 25 scholen € 295,00

25 – 55 scholen € 595,00

>55 scholen € 895,00

Geef je op

Bibliotheken die interesse hebben om mee te doen aan de pilot Slim met media visiespel, kunnen zich voor 25 mei aanmelden bij Erik Reuvers (ereuvers@probiblio.nl), onder vermelding van de naam en e-mailadres van de mediacoach en het aantal basisscholen in het werkgebied.

Meer weten over het visiespel? Bezoek de site van Slim met media.