Opvang kinderen bij stakingen

Welke mogelijkheden heeft een werknemer om thuis te blijven bij een staking in het basisonderwijs? Werknemers met schoolgaande kinderen kunnen in dat geval geen calamiteiten- of zorgverlof opnemen.

Werknemers kunnen geen aanspraak maken op de wettelijke regelingen voor calamiteiten- en zorgverlof bij bijvoorbeeld staking van leraren. Er is in dit geval geen sprake van ‘noodzakelijke zorg in verband met ziekte’, maar van een oppasprobleem.

De wettelijke regelingen gelden wel als het gaat om noodzakelijke zorg die ‘alleen door de werknemer kan worden gegeven’. Bij stakingen is hiervan geen sprake: iemand anders kan oppassen en ook organisaties voor buitenschoolse opvang bieden faciliteiten.

Wil de werknemer tijdens een staking zelf de kinderen opvangen, dan zal hij een vrije dag moeten opnemen. Natuurlijk kan binnen de organisatie een eigen regeling gelden op basis waarvan werknemers voor dit soort situaties verlof kunnen krijgen.

Meer informatie via de salarisadministrateur.