Ouders van jonge kinderen: waar houden zij zich mee bezig?

Onderzoek doen naar kinderen tot 4 jaar is lastig; maar hun ouders zijn wel te ondervragen! Dat is dan ook wat het team van BiebPanel heeft gedaan. Wat doen jonge ouders met hun vrije tijd? Hoe denken zij over lezen en voorlezen? Waar halen zij inspiratie vandaan voor leuke activiteiten met hun kinderen?

Kindermarketing

'Kinderen, een vergeten doelgroep in marketing', kopte Adformatie najaar 2016. Kinderen en marketing blijven een lastige combi: hoe maatschappelijk verantwoord is het om kinderen met reclame aan te spreken en in hoeverre is dit zinvol? Toch zijn er reclamebureaus die zich specifiek richten op marketing voor (jonge) kinderen. Ook wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar de leefwereld van kinderen. Onlangs werden ouders van kinderen van 0 tot 4 jaar bevraagd in het BiebPanel. Deze ouders werd gevraagd wat zij graag in hun vrije tijd doen; of zij de Bibliotheek wel eens bezoeken, hoe bekend zij zijn met de Bibliotheek, enzovoort.

Voorlezen = belangrijk

Uit het onderzoek blijkt dat de jonge ouders matig scoren op lezen voor hun eigen plezier. Wel lezen zij bijna allemaal hun kinderen voor. Omdat zij dit nuttig vinden voor de taalontwikkeling van hun kind, maar ook omdat zij het voorleesmoment gezellig vinden. De Bibliotheek is bij uitstek een organisatie die men associeert met boeken. Wanneer ouders wordt gevraagd aan welke organisatie zij denken wanneer zij informatie zoeken over voorlezen, komt de Bibliotheek dan ook op de eerste plaats. Ouders van kinderen tussen 0 en 4 jaar staan zeer positief tegenover de Bibliotheek. De helft van de ondervraagde ouders (van wie het kind soms wel, maar soms ook geen lid is) vindt de Bibliotheek (zeer) belangrijk voor kinderen, de rest staat neutraal tegenover deze stelling.

Met BoekStart valt veel winst te behalen!

BoekStart biedt de Bibliotheek een uitgelezen kans om ouders al meteen na de geboorte van hun kind bekend te maken met het aanbod voor jonge kinderen. Toch blijkt uit het BiebPanel-onderzoek dat lang niet alle ouders het BoekStart-koffertje ophalen. Ook blijkt dat veel ouders niet weten dat zij hun kind al vanaf de geboorte kunnen inschrijven bij de Bibliotheek; en dat dit gratis is. Kortom, er valt dus nog veel te halen onder ouders van jonge kinderen.

Ouders: wat doen ze en waar zijn ze te vinden

Ouders geven in het onderzoek aan dat zij in hun vrije tijd het liefst leuke dingen met hun kind doen. Ook televisie en films kijken; afspreken met vrienden en bezig zijn op social media zijn favoriet. Inspiratie voor leuke activiteiten voor hun kind krijgen zij vooral van vrienden, familie en andere ouders, maar ook via Facebook. Websites en folders volgen daarna. Aan websites noemen ouders bijvoorbeeld de ANWB-site, Dagje uit, Kidseropuit en Ouders van Nu. Bij de Bibliotheek denken de ouders vooral aan boeken en aan voorleesactiviteiten. Het overige aanbod voor jonge kinderen zoals spelletjes spelen en knutselen, is minder bekend. Iets minder dan de helft van de ouders heeft de afgelopen 12 maanden samen met hun kind de Bibliotheek bezocht. Voorleesactiviteiten noemen zij het vaakst wanneer hen wordt gevraagd wat de Bibliotheek moet aanbieden om hen vaker met hun kind naar de Bibliotheek te laten gaan.

Kinderen als ambassadeurs

De Bibliotheek doet al veel dingen speciaal voor kinderen, zoals natuurlijk de Kinderboekenweek. Maar ook voor jonge ouders wordt er al van alles georganiseerd, zoals het babycafé. En sommige bibliotheken hebben een Kinderdirecteur. Het is belangrijk om te weten wat ouders verder graag willen zien in de Bibliotheek en wat zij goed vinden aan het huidige aanbod. Hiervoor is het nodig om de effecten van deze initiatieven te meten en in gesprek te gaan en blijven met jonge ouders en kinderen. Onderzoek toont aan dat mensen loyaal blijven aan de merken en producten uit hun jeugd. Slim dus om kinderen al zo jong mogelijk aan de Bibliotheek te binden!

Resultaten in de praktijk brengen

Uit het BiebPanel-onderzoek blijkt dat ouders graag leuke dingen samen doen met hun kind én dat zij hun kinderen veelvuldig voorlezen. Dit biedt mogelijkheden voor de Bibliotheek. Adverteer bijvoorbeeld op websites of Facebook-pagina’s waar ouders op kijken om activiteiten te vinden voor hun kind. Breng dan niet alleen het boekenaanbod onder de aandacht, maar ook de activiteiten voor kinderen, zoals voorlezen en knutselen. Speel in op het besef onder ouders dat voorlezen belangrijk is voor de taalontwikkeling voor hun kind: positioneer de Bibliotheek als dé organisatie rondom dit thema met tips, boeken en activiteiten, gericht op voorlezen.

Meer weten?

Neem contact op met de marketingadviseurs van Probiblio via marketingadvies@probilio.nl. Voor meer informatie over BiebPanel-onderzoeken: onderzoek@probiblio.nl.

Bekijk ook

Oktober 2017