Praktisch: tips rond het aanbod van digitale cursussen

Hou jij je bezig met het (laten) ontwikkelen van cursussen voor laagopgeleiden en laag-digitaalvaardige volwassenen? Of ga jij in gesprek met partners over de inhoudelijke keuzes en het aanbod van digitale cursussen? Dan ben jij gebaat bij de publicatie ‘Handreiking digitale vaardigheden’ van het CINOP. Het geeft inzicht in het ontwikkelen van digitale cursussen voor deze doelgroep.

Voor bibliotheken kan dit document bij uitstek een inspiratiebron zijn bij gesprekken over laagopgeleiden en laag-digitaalvaardige volwassenen. Denk bijvoorbeeld aan een gesprek met de gemeente over het mogelijke aanbod van cursussen. Met elkaar kan gesproken worden over hoe digitale basisvaardigheden worden aangeboden: als aparte cursus óf als geïntegreerd onderdeel van taal of rekenen. Wat is het doel van de cursus? Gaat het om de taalvaardigheid van sollicitatiebrief of gaat het om het uploaden van de foto bij de brief?

De prettig leesbare en praktische handreiking maakt je bewust van de keuzes voor het niveau van de cursus, didactiek en toetsing die bij verschillende digitale toepassingen komen kijken. Het geeft inzicht in de inhoud en reikwijdte van het ‘vak’ digitale vaardigheden, inspiratie bij de inhoudelijke invulling en uitvoering van een cursus, didactische tips voor het leren en aanwijzingen voor het meten van de voortgang.