Privacy en AVG ook belangrijk bij het DigiTaalhuis

De meeste bibliotheken beschikken over een wettelijk privacybeleid; maar is er in jouw bibliotheek ook gedacht aan het DigiTaalhuis? De AVG is van toepassing op alle activiteiten in de organisatie waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Dus ook voor DigiTaalhuizen waar de gegevens van taalleerders en taalvrijwilligers worden gebruikt om diensten te kunnen aanbieden.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is erop gericht dat organisaties zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens, zodat de privacy van betrokkenen wordt gewaarborgd. Zo mogen contactgegevens van cursisten die hebben deelgenomen aan een Klik&Tik cursus niet zonder toestemming gebruikt worden om hen uit te nodigen voor andere digitale cursus die de bibliotheek aanbiedt.

Belangrijk voor de bibliotheek

Maar er zijn meer dingen die je in de gaten moet houden. Zoals: is bekend wie er toegang heeft tot persoonsgegevens van het DigiTaalhuis? Welke maatregelen zijn er ingezet om persoonsgegevens in het DigiTaalhuis te beschermen? Is er een passende bewaartermijn voor persoonsgegevens van deelnemers en vrijwilligers die zich hebben uitgeschreven? Voor de bibliotheek is het belangrijk dat je antwoord hebt op deze vragen.

Bibliotheken in Zuid- en Noord-Holland hebben samen met Probiblio geïnvesteerd in AVG compliance. In bibliotheken zijn hiervoor privacy-coördinatoren aangesteld (vaak zijn dat collega’s van bedrijfsvoering, facilitair of hrm). Mocht je het niet al gedaan hebben… bespreek dan je beveiligingsmaatregelen eens met de privacy coördinator van de bibliotheek, dan ben je binnen no-time helemaal AVG-proof.

Meer informatie, neem contact op met Ellie van der Meer, evandermeer@probiblio.nl.

Privacy coördinatoren kunnen voor ondersteuning terecht bij:
Adviseur privacy bij bibliotheken Probiblio, Koen Baaij, kbaaij@probiblio.nl.