RE: NBD overeenkomsten en algemene voorwaarden

In december 2018 kwamen bezwaren vanuit de AVG op stukken van NBD aan het licht. Specifiek, op artikel 20 van de algemene voorwaarden afdeling A. NBD heeft op 14 februari 2019 een nieuwe versie van de algemene voorwaarden opgeleverd, waar dit artikel volledig is vervangen. Maar…

Het verdient aanbeveling om de contracten en voorwaarden die NBD stelt goed te beoordelen. Bijvoorbeeld, NBD beperkt wat u kunt doen met de data, en aan wie u het ter beschikking kunt stellen (het ‘gebruiksrecht’). Is het voor uw bibliotheek voldoende? Ook is aansprakelijkheid richting NBD sterk beperkt, en naar uw bibliotheek juist niet (artikel 15 Algemene voorwaarden, afdeling A).

NBD stelt aan de POI’s een aangepaste constructie voor, waarbij de POI als netwerkbeheerder optreedt. Hierover vinden de komende periode gesprekken plaats tussen enkele POI directeuren namens SPN en de directie van NBD.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit artikel of overige vragen, neem contact op met Koen Baaij (privacy@probiblio.nl, 023-5546100).

Dit artikel is bedoeld voor Privacy Coördinatoren van openbare bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland.

De informatie verstrekt door de Privacy Servicedesk is informatief bedoeld. Hoewel ze met zorg is samengesteld, kunnen fouten niet geheel worden uitgesloten. De informatie bevat geen juridisch advies. Probiblio aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor handelen door uzelf of door derden op basis van de informatie in dit bericht. Voorts zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van Probiblio van toepassing op de Privacy Servicedesk.