Resultaten BOP-onderzoeken 2018-2019 beschikbaar

Het is heel relevant voor bibliotheken om effecten te meten van de samenwerking met andere partners. De verschillende BOP-onderzoeken helpen hierbij. De resultaten van de samenwerking met het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en de voor- en vroegschoolse educatie over de periode 2018-2019 zijn door de Koninklijke Bibliotheek verwerkt in de volgende publicaties op Bibliotheekinzicht:

  • In de landelijke rapportages wordt duiding gegeven aan de resultaten in de samenwerking met: het voortgezet onderwijs, het primair onderwijs (binnenkort beschikbaar) en de voor- en vroegschoolse educatie.

  • Sinds vorig jaar zijn er mooie infographics beschikbaar, zowel op landelijk, als provinciaal en lokaal niveau. Zie bijvoorbeeld de landelijke infographic Samenwerking met het voortgezet onderwijs. De deelnemende bibliotheken ontvangen de lokale infographics per mail van de KB.

  • NIEUW: in het dashboard op Bibliotheekinzicht zijn de landelijke- en provinciale-, maar ook lokale resultaten nader te analyseren. Op die manier zijn goede benchmarks te maken.

De gegevens uit de BOP-onderzoeken (vanaf 2020 is de naam gewijzigd naar Bibliotheekmonitor) zijn niet alleen interessant voor educatie-specialisten, maar ook voor beleidsmakers en marketingmedewerkers. Verspreid ze dus goed binnen de eigen organisatie. Zowel de lokale infographics als het dashboard bieden goede aanknopingspunten om het (educatieve)beleid aan te passen en het gesprek met de gemeente(n) aan te gaan. De adviseurs ‘Onderwijs en kinderopvang’ van Probiblio helpen je hier graag mee.