Terugblik Kenniscirkel Bibliotheek, werk en arbeidsmarkt

Al meer dan honderd jaar is een leven lang leren een van de grondbeginselen van het openbare bibliotheekwerk. Maar wat betekent het voor de bibliotheek dat het thema nu door de overheid als leven lang ontwikkelen wordt neergezet en meer dan ooit betrekking heeft op de arbeidsmarkt? En dat het hiermee verschuift van ‘nice to have’ (persoonlijke ontwikkeling) naar ‘must have’: een maatschappelijk opgave gericht op inclusie? Samen met het Leerwerkloket Rijnmond organiseerde Probiblio donderdag 21 november een kennis- en inspiratiesessie rondom basisvaardigheden, werk en de arbeidsmarkt.

Het was een mooie middag (in een iets te warme zaal van het Rotterdamse ROC Zadkine) die door de deelnemers met ruim een zeven werd beoordeeld. Kers op de taart was de afsluitende presentatie van psycholoog Jos Ahlers, die beschreef hoe de gedigitaliseerde, ‘vernetwerkte’ jongeren van nu (geboren tussen 1995 en 2012) de wereld na 2025 gaan vormgeven.

Er gebeurt al veel vanuit de bibliotheek op het gebied van werk en de arbeidsmarkt. Cursussen basisvaardigheden, Walk & Talk, de Broekriem, spreekuren door partners, werkplekken voor zzp’ers, voorlichting aan werkgevers en aanbod op de werkvloer. In de bijlage hieronder zetten we huidig en mogelijk aanbod op een rij. Maar vanuit welk kader gebeurt al deze mooie programmering? Wat kan de bibliotheek betekenen voor werknemers van nu en werknemers van de toekomst? En hoe verhoudt dat zich tot het domein basisvaardigheden? Dat hebben we samen met elkaar onderzocht.

Overkoepeld thema tijdens de middag was 'leven lang leren'. Of zoals het tegenwoordig heet: 'leven lang ontwikkelen'. Een leven lang leren is al meer dan honderd jaar een van de grondbeginselen van het openbare bibliotheekwerk. De bibliotheek biedt toegang tot (zelf)studie en (zelf)ontwikkeling. Dat was in 1906 al het uitgangspunt van de 'godfather' van het Nederlandse openbare bibliotheekwerk Henri Greve. Hij pleitte voor een openbare bibliotheek waar iedereen, ongeacht religie, levensbeschouwing, of afkomst, terecht moest kunnen voor studie en ontwikkeling. Ruim een eeuw later werd in 2015 met de Wsob dit beginstel bestendigd en kreeg de bibliotheek expliciet een rol in de educatie en ontwikkeling. Maar wat betekent het voor de bibliotheek dat de overheid het thema nu als 'leven lang ontwikkelen' neerzet en meer dan ooit betrekt op de arbeidsmarkt? En dat het hiermee verschuift van ‘nice to have’ (persoonlijke ontwikkeling) naar ‘must have’: een maatschappelijk opgave gericht op inclusie? Daar zien wij een hele duidelijke link met de basisvaardigheden.

De presentaties van onze drie sprekers gaven inzicht in vragen als:

  • 'Leven lang ontwikkelen' in relatie tot arbeidsmarktperspectief: wat houdt het in en wat betekent het voor de bibliotheek?
  • Wie zijn belangrijke arbeidsmarktpartners? Hoe zien zij de bibliotheek?
  • Hoe kun je (toekomstige) werknemers met huidig én nieuw aanbod 'empoweren'?
  • Wat zijn de laatste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? Hoe kun je daar als bibliotheek op inspringen?
  • Waar liggen voor de bibliotheek kansen vanuit het basisvaardigheden-perspectief?

Meer informatie

Meer informatie over Jos Ahlers, zijn werk en boeken vind je op zijn website: josahlers.com