Uitspraak na klacht bij Stichting Reclamecode over Boekstart en dBoS-brief

Een gemeente en bibliotheek stuurden gezamenlijk een brief aan jonge ouders, met daarin informatie over het Boekstartkoffertje en een gratis lidmaatschap in de school en in de bibliotheek. Volgens de klacht die tegen de bibliotheek is ingediend, zijn de persoonsgegevens van het kind onrechtmatig verwerkt, is geen sprake van een tot stand gekomen overeenkomst (gratis lidmaatschap), en had de post niet verstuurd mogen worden omdat klager staat ingeschreven bij Postfilter.

De klachten werden in februari door de commissie beoordeeld. De brief werd verstuurd door de gemeente Nijmegen en Bibliotheek Gelderland Zuid.

Volgens de klacht die tegen de bibliotheek is ingediend, zijn de persoonsgegevens van het kind onrechtmatig verwerkt, is geen sprake van een tot stand gekomen overeenkomst (gratis lidmaatschap), en had de post niet verstuurd mogen worden omdat klager staat ingeschreven bij Postfilter.

De commissie stelt dat de school de brief had moeten sturen, het was immers de school die de mogelijkheid tot het schoolbibliotheek abonnement bood. Maar dat maakt de inhoud van de brief niet anders, de brief legt uit wat gebeurt als een leerling geen gebruik maakt van de geboden mogelijkheid. Het betreft geen aanprijzing van nieuwe diensten van de bibliotheek, omdat slechts gewezen wordt op een bestaande faciliteit. Geen reclame dus. Daarom kan de commissie niet over de klacht oordelen.

Meer lezen? Hier vind je een korte versie en lange versie van de stappen die in deze procedure zijn doorlopen.

Dat het een grijs gebied is, bewijst deze uitspraak van dezelfde commissie uit 2016, na een klacht over dezelfde gemeente en bibliotheek. Volgens de commissie “prijst de uiting daarmee het ‘BoekStartkoffertje’ en de mogelijkheid lid te worden van de bibliotheek aan”. Wél reclame dus. De klager van de klacht in 2018 verwijst naar de klacht uit 2016, maar volgens de verweerder betrof dat een andere situatie. Verder wordt geen informatie gegeven over of en op welke wijze hier nog rekening mee wordt gehouden door de commissie.

Meer informatie 

Voor meer informatie over dit artikel of overige vragen, mail naar privacy@probiblio.nl.

Dit artikel is bedoeld voor Privacy Coördinatoren van openbare bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland.

De informatie verstrekt door de Privacy Servicedesk is informatief bedoeld. Hoewel ze met zorg is samengesteld, kunnen fouten niet geheel worden uitgesloten. De informatie bevat geen juridisch advies. Probiblio aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor handelen door jouzelf of door derden op basis van de informatie in dit bericht. Voorts zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van Probiblio van toepassing op de Privacy Servicedesk.