349 verschillende abonnementssoorten in Noord- en Zuid-Holland

We kijken anders tegen abonnementen en lidmaatschap aan. In de maatschappij en tot op zekere hoogte ook in de bibliotheekwereld. Maar nog niet iedere Bibliotheek heeft dit doorgevoerd in de strategie of abonnementenstructuur. Een blik op de abonnementsstructuur van 26 bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland toont in totaal 349 verschillende (actieve) abonnementen! We lichten enkele vormen, en hoe deze kunnen aansluiten bij je bredere strategie, voor je uit. 

Maand- of jaarabonnement?

Sta jij voor een toegankelijke en laagdrempelige Bibliotheek? Denk dan eens na over het instapgemak voor potentiële leden. Zitten zij meteen vast aan een jaarabonnement (al dan niet met een leuke instapkorting), of kunnen ze ook met een laagdrempelig maandabonnement beginnen? Handig om mensen over de streep te trekken rond bijvoorbeeld landelijke promotieacties of vakantieperiodes. Als je nog een stapje verder wilt gaan, waarom geen gratis proefabonnement? Ook leuk om weg te geven bij een marketingactie. Slechts een enkele bibliotheek maakt hier momenteel gebruik van.

Strippenkaarten of op saldo lenen

Niet iedereen leent evenveel. Dat er dus verschillende abonnementen zijn voor weinig- en veelleners ligt voor de hand. Een tiental bibliotheken heeft daarnaast ook een strippenkaart- of op saldoabonnement, waarbij alleen betaald wordt naar verbruik. De gebruiker heeft hierbij zelf controle over de hoogte van de kosten en daarmee is het een laagdrempelig instapabonnement. Deze leden haken echter ook weer relatief makkelijk af. Uit onderzoek onder de leden met een actief saldoabonnement of strippenkaart blijkt dat het grootste deel al langere tijd inactief is. Een gemiddelde van één uitlening per jaar over deze groep abonnees is geen uitzondering. Regelmatige activatie van deze leden is daarmee een aandachtspunt.

Boetevrij

Maar ook het boetevrije lenen biedt de gebruikers extra flexibiliteit. Ze hoeven niet meer per se op die ene dag hun materialen te verlengen of in te leveren, maar het mag ook best een paar dagen later. Veel gastvrijer. Bibliotheek Rivierenland, één van de eerste bibliotheken die de boetevrije bibliotheek doorvoerde, vertelt dat ze niet alleen de klanten, maar ook het personeel hier vrolijker van is geworden. Meer over hun ervaringen lees je in het artikel ‘Boetevrij’.

Gratis bieb

Een concept waar momenteel ook naar gekeken wordt, is de gratis bieb als antwoord op de teruglopende ledenaantallen. Jeugdleden zijn in de meeste gevallen al gratis lid, maar dit concept biedt bibliotheken de mogelijkheid om bepaalde dienstverlening voor iedereen toegankelijk te maken, zonder financiële drempel. De gratis bieb kan daarmee als middel ingezet worden om uiteindelijk de transitie, die we als Bibliotheken willen maken, te realiseren.

Probiblio onderzoekt samen met een aantal bibliotheken of de gratis bieb realistisch en haalbaar is voor de bibliotheekbranche en wat de randvoorwaarden en consequenties zijn.

Bekijk het filmpje over de bijeenkomst hierover bij Route2020.

Doneer een abonnement

Buiten de reguliere abonnementen kan een Bibliotheek ook de optie bieden om vriend of donateur te worden. Voor wie niet per se wil lenen, maar de Bibliotheek wel een warm hart toedraagt. De hoogte van deze bijdragen en wat een vriend ervoor terugkrijgt varieert van bieb tot bieb. Waar het geld aan besteed wordt ook. Bibliotheek Gouda heeft hier een eigen draai aan gegeven door het donateurschap specifiek te richten op bijdragen aan een cadeau-abonnement voor stadsgenoten die het zich niet kunnen veroorloven zelf een abonnement af te nemen. Je kunt zelf de hoogte van je bijdrage bepalen, vanaf € 2,50 is dat laagdrempelig ingezet. Na het eerste kwartaal hebben 50 donateurs een bijdrage gedaan, waarmee de Bibliotheek al 20 cadeaulidmaatschappen heeft kunnen uitreiken.

Een abonnement voor bezoekers?

Waar veel bibliotheken momenteel mee worstelen is hoe om te gaan met bezoekers. We willen weten wie ze zijn en hoe vaak ze langskomen. Een aantal bibliotheken heeft een bezoekerspas. Hiermee kunnen de contactgegevens van deze bezoekers worden opgeslagen in het automatiseringssysteem, zodat je ze ook kunt benaderen vanuit eventuele marketingacties. Natuurlijk moet er wel voordeel zijn voor deze bezoekers om een pas aan te vragen. Dit kan variëren van gratis wifi-gebruik tot korting op activiteiten of de koffie. Bedenk welke meerwaarde jij bezoekers kunt bieden (en wat het je waard is), waardoor ze bereid zijn hun contactgegevens achter te laten.

Meedenken over abonnementen of een vriendenprogramma?

Neem contact op met de marketingadviseurs van Probiblio via marketingadvies@probiblio.nl.
Wil je meer weten over de gratis bieb? Neem daarvoor contact op met Sabine Margés via smarges@probiblio.nl.

Bekijk ook

Boetevrij lenen
Maandabonnementen, de voor-en nadelen
Een kijkje buiten de branche

Maart 2017