Verslag bijeenkomst: Zo breng je het IDO lokaal onder de aandacht!

Op dinsdag 29 september 2020 kwamen bibliotheekmedewerkers in het HEM in Zaandam bijeen voor de bijeenkomst 'Zo breng je het IDO lokaal onder de aandacht!' Tijdens deze bijeenkomst gaf de KB een presentatie over de aankomende landelijke campagne. Ook gaf Probiblio inzicht in hoe je je doelgroep kunt bereiken in jouw werkgebied. 

Dilemma’s op dinsdag

Op deze bijeenkomst waren zowel IDO-karttrekkers als marketeers aanwezig. Twee verschillende rollen, maar naar ons idee kun je niet zonder elkaar. Samen zorg je ervoor dat de inhoudelijke boodschap op de juiste manier met het juiste middel naar de doelgroep wordt gecommuniceerd. Hoog tijd om elkaar en elkaars werkzaamheden beter te leren kennen.

De dag begon daarom met het bespreken van een aantal 'dilemma’s op dinsdag', waarbij de IDO-kartrekkers een aantal lastige marketing dilemma’s voorgeschoteld kregen. De marketeers moesten op hun beurt nadenken over een aantal inhoudelijke IDO-dilemma’s.

Eén van de dilemma’s die de IDO-kartrekkers voorgeschoteld kregen: liever een flyer die álle aspecten van het IDO onder de aandacht brengt, of een flyer die alleen benadrukt dat 75-plussers bij het IDO terecht kunnen met vragen over de aanvraag van een gezondheidsverklaring bij het CBR?

Na discussie werd er gekozen voor de tweede optie: een boodschap komt beter aan als deze gericht is op een specifieke doelgroep, dan wanneer je tegelijkertijd verschillende boodschappen naar verschillende doelgroepen communiceert. Het is dan voor de doelgroepen niet duidelijk wat voor hen bedoeld is en dus zullen ze snel afhaken.

Bekijk de PPT met alle dilemma's

KB-campagne Digitale Inclusie

Vervolgens gaf Stephanie Verhagen, marketeer Digitale Inclusie bij de KB, een presentatie over de landelijke IDO-campagne.

Interessante punten die in deze presentatie naar voren kwamen:

  • Bibliotheken kunnen de sociaal educatieve kaart gebruiken (www.hetinformatiepunt.nl). Voor vragen hierover kun je terecht bij Lisenka Akse via Lisenka.akse@kb.nl.
  • Vanaf februari 2021 start de landelijke campagne, waarbij verschillende persona’s en cases worden ingezet.
  • Bibliotheken kunnen lokaal hun eigen campagne opzetten.
  • Er wordt structureel SEA (Search Engine Advertising) ingezet.
  • Op www.landelijkehuisstijl.nl kun je een marketingtoolkit met promotie- en inrichtingsmateriaal downloaden. Een handreiking voor een lokale campagne is in ontwikkeling.

Bekijk Stephanie's PPT-presentatie

3 IDO-scenario’s & Mosaic

Na een korte pauze nam Kerstin Carbajal Henken, marketingadviseur bij Probiblio, het stokje van Stephanie over en lichtte de 3 belangrijkste IDO scenario’s toe: Basis, Altijd beschikbaar en Brede dienstverlening. Ook ging zij in op hoe je deze verschillende scenario’s het beste kunt vermarkten.

Kerstin eindige haar presentatie met het klantsegmentatiemodel Mosaic; ze vertelde dat je dit kunt inzetten om de juiste doelgroep te bereiken en welke Mosaic-segmenten interessant zijn voor de IDO-dienstverlening.

Aan de slag met Mosaic

Na al dat geluister was het tijd voor wat interactiefs. Na een coronaprooflunch gingen de deelnemers in groepjes van twee, bestaande uit een IDO-kartrekker en een marketeer, uiteen om te werken aan een opdracht. Aan de hand van de Mosaic inwoners- en ledenanalyse van hun eigen bibliotheek gingen ze met elkaar in gesprek over wat de beste focusdoelgroepen zijn, met welke boodschap ze hen het beste kunnen aanspreken en met welke communicatiemiddelen. Er werd ook stil gestaan bij de huidige IDO-aanpak van hun bibliotheek en er werd gekeken of hier nog dingen in moeten worden aangepast.

Het was een inspirerende bijeenkomst, met veel vragen van enthousiaste bibliotheekmedewerkers en goede discussies over de IDO-dienstverlening en Mosaic.

Bekijk alle PPT-presentaties

In gesprek met een marketingadviseur

Heb je vragen over de bijeenkomst van 29 september? Neem dan contact op met Marjolein Brood via mbrood@probilbio.nl of via 06 40 64 58 18.

Meer weten over Digitale Inclusie en IDO?

Probiblio helpt bibliotheken in Zuid- en Noord-Holland de dienstverlening conform de KB-subsidievoorwaarden uiterlijk december 2021 in te bedden in de eigen organisatie. Lees meer over digitale inclusie en IDO of neem bij vragen contact op met Anne-Marie van der Poel, avdpoel@probiblio.nl of bel 06 40 76 96 34.

Lees ook:

Oktober 2020