Verslag Kenniscirkel Marketing over de vernieuwde Mosaic

Eind vorig jaar is het vernieuwde klantsegmentatiemodel Mosaic voor alle bibliotheken in Nederland afgekocht. Inmiddels heeft een heel aantal bibliotheken een rapportage van het werkgebied aangevraagd. Wat voor data haal je uit deze rapportages? Hoe kun je deze data concreet inzetten voor jouw bibliotheek? Op donderdag 26 september stonden deze vragen centraal tijdens de kenniscirkel Marketing in de Chocoladefabriek in Gouda.

 

Toelichting rapportages

De ochtend begon met een presentatie van Ingrid Balijon, adviseur Onderzoek bij Probiblio. Zij lichtte toe hoe de data van de rapportages gelezen moet worden. Een aantal belangrijke conclusies uit haar presentatie:

 • De rapportages bestaan uit een inwonersanalyse van het werkgebied en uit een ledenanalyse van de bibliotheek.
 • De ledenanalyse volgt zo spoedig mogelijk.
 • Zoom in op de verschillende subsegmenten voor verdieping.
 • Zoom in op de verschillen per gemeente van je bibliotheek.
 • Deel intern je inzichten met collega’s en neem ze mee in je inzichten.
 • In de Iguide staat bruikbare informatie over bijvoorbeeld het mediagebruik of vrijetijdsbesteding per (sub)segment.
 • Er komt een document beschikbaar met de belangrijkste conclusies uit de Iguide.
 • Mosaic kan informatie geven voor beleids- en marketingplannen, vestigingsplannen, programmering, collectie, media-inzet etc.

 

Inspirerende praktijkvoorbeelden Mosaic

Vervolgens gaven Heleen Aalpol van de Nieuwe Bibliotheek Almere en Daniëlle Plantenga van Bibliotheek Kennermerwaard voorbeelden van hoe zij Mosaic-data in hun bibliotheek hebben toegepast. Zo heeft de Nieuwe Bibliotheek Almere Mosaic gebruikt bij het ontwikkelen van activiteiten en van nieuwe producten en diensten; bij het kiezen van mediakanalen bij marketingacties en bij de vertaling van (landelijke) campagnes.

Daniëlle vertelde dat bij Bibliotheek Kennemerwaard Mosaic-workshops zijn gegeven aan alle medewerkers, zowel frontoffice als backoffice. Uit de enquêtes bleek dat 70% van de medewerkers Mosaic nu gebruikt bij dagelijkse werkzaamheden, bijvoorbeeld bij het afstemmen van het aanbod van de bibliotheek op het publiek.

 

Aan de slag met cases

Na de lunch gingen de deelnemers in groepjes aan de slag met cases waarin drie fictieve bibliotheken centraal stonden. Tijdens de terugkoppeling kwamen er interessante inzichten naar voren:

 • Je kan als bibliotheek kritisch kijken naar de openingstijden van je vestiging, als je het het segment Plannen & Rennen beter wilt bedienen;
 • Je kan activiteiten zo laagdrempelig mogelijk maken voor Volks & Uitgesproken: interesse velden koppelen (bingo) aan andere kenmerken van dit segment;
 • Je kan Bescheiden Ouderen aantrekken voor vrijwilligerswerk.

Het was een inspirerende bijeenkomst, er werden er veel vragen gesteld door enthousiaste bibliotheekmedewerkers en deelnemers gingen met elkaar in gesprek over Mosaic.

Meer weten?

Wil je meer weten over de vernieuwde Mosaic? Neem dan contact op met Kerstin Carbajal Henken, tel. 06 144 00 777.

 

Elke bibliotheek kan twee standaardrapporten aanvragen. Een inwonersanalyse van het werkgebied van jouw bibliotheek en een rapport werkgebied van jouw bibliotheek versus het ledenbestand van jouw bibliotheek. Vraag de Mosaic-rapporten aan via de website van Stichting SPN: www.stichtingspn.nl/mosaic/mosaic-rapport-ontvangen