Vervolgstappen bij SOOB 100% bereik 12-18

Op 6 juni kwam de groep specialisten 12-18 weer bij elkaar om vervolgstappen te zetten voor het SOOB programma 100% bereik. De groep werkt met de werkvorm ‘Strategic Doing’, waarbij vanuit een ‘lonkend perspectief’ op een snelle manier gekomen wordt tot concrete afspraken. 

Stel je eens voor dat leesplezier en/of digitale geletterdheid voor jongeren op vo-scholen in Noord-Holland een vanzelfsprekendheid is, hoe zou dat eruitzien? Met dit lonkend perspectief begon de groep specialisten 12-18 jaar op 9 maart aan de eerste Strategic Doing sessie. Na twee tussentijdse digitale overleggen (met ZOOM), was het op 6 juni tijd voor een vervolg. Deze ochtend begon met complimenten voor het teamwork van de groep, want alles wat we ons voorgenomen en afgesproken hadden om in de afgelopen drie maanden te doen, is gelukt! Zo is er een enquête gemaakt en uitgezet onder docenten Nederlands, is er een overzicht gemaakt van ons aanbod voor het vo en zijn de platforms voor docenten geïnventariseerd waarop we onze dienstverlening voor het voetlicht kunnen brengen.

Verkenningsproject

In de bijeenkomst op 6 juni zijn de resultaten besproken. Met de inzichten hieruit zijn nieuwe acties benoemd om het doel te bereiken. De komende maanden gaan we verder aan de slag met het volgende zogeheten ‘verkenningsproject’. 

We bieden via platforms voor docenten aan alle vo-scholen binnen de provincie Noord-Holland in een doorgaande lijn onze succesvolle producten en diensten (vanuit onze basisdriehoek ‘deskundigheidsbevordering– werkvormen- collectiekennis’). Onderzocht wordt of en hoe docenten studiepunten kunnen krijgen voor het onderdeel deskundigheidsbevordering. We formuleren welke voorwaarden minimaal nodig zijn om de dienstverlening succesvol uit te rollen. Deze kunnen vervolgens op directieniveau worden besproken.

Op deze manier zijn school en bibliotheek serieuze partners om samen meer leesplezier bij de leerlingen te bereiken en daardoor de taalvaardigheid te vergroten.

Meer weten over de werkvorm Strategic Doing? Bekijk het filmpje