Verwerkersovereenkomst afsluiten met ZZP-er, of niet?

Werk jij ook met ZZP-ers in jouw bibliotheek? Dan is het soms belangrijk dat je de relatie tussen jullie schriftelijk vastlegt. Zeker als er persoonsgegevens tussen de twee partijen worden uitgewisseld. Je kunt dan een verwerkersovereenkomst afsluiten met een ZZP-er.

Soms is de relatie tussen twee partijen die persoonsgegevens uitwisselen helder, soms ook helemaal niet. Moet je met een ZZP-er nu een verwerkersovereenkomst afsluiten? Over deze – en vele andere – kwesties geeft de Handleiding AVG Rijksoverheid (pdf) (pagina 34) duidelijkheid.

Op pagina 34 lees je:

“Er is alleen sprake van verwerkerschap als de verwerker niet aan het rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen. Wanneer u ondergeschikt bent aan de verwerkingsverantwoordelijke of er anderszins sprake is van een hiërarchische verhouding (u bent bijvoorbeeld medewerker, gedetacheerd bij de verwerkingsverantwoordelijke of een ZZP’er die werkt onder de instructies van uw opdrachtgever), dan is er geen sprake van verwerkerschap. In Nederland wordt deze situatie aangeduid als intern beheer.”

Het gaat dus om de hiërarchische verhouding. Die toets je bijvoorbeeld door te bedenken wie de beveiligingsmaatregelen bepaalt bij de verwerkingen.
Ongeacht de constructie of wijze van samenwerking is het altijd verstandig om vast te stellen welke verwachtingen je als bibliotheek hebt omtrent geheimhouding van bedrijfsgegevens en persoonsgegevens. Een model geheimhoudingsverklaring is kosteloos op te vragen via privacy@probiblio.nl.

Twijfel je of je een verwerkersovereenkomst moet afsluiten? Neem contact op met Koen Baaij.