Verzelfstandiging Service Center Administraties vanaf 1 januari 2020

In december zijn alle klanten van SCA op de hoogte gebracht van de verzelfstandiging van de afdeling per 1 januari. Vrijwel alle klanten zijn persoonlijk geïnformeerd en er is toegelicht wat de redenen voor deze stap zijn.

Probiblio heeft het voornemen om haar administratieve dienstverlening (zowel de financiële administratie als de salaris- en personeelsadministratie) over te dragen aan een externe partij wiens hoofdactiviteit bestaat uit administratie en accountancy. Probiblio is ervan overtuigd dat daarmee de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening door de medewerkers van haar Service Centrum Administraties (SCA) het best kan worden gewaarborgd.

De manager van SCA, Ernst Schoumans, heeft Probiblio in contact gebracht met een dienstverlener die voldoet aan de eisen die ook door de medewerkers worden gesteld. Naar het zich laat aanzien sluiten we binnen een aantal maanden, een contract met deze partij. Om het traject zo soepel mogelijk te laten verlopen (en een gebroken boekjaar te voorkomen), is er besloten om onze administratieve dienstverlening per 1 januari 2020 onder te brengen in een besloten vennootschap met de naam: Probiblio Service Center Administraties B.V.

Tot aan de overdracht aan de externe partij is deze BV het eigendom van Probiblio. Alle medewerkers en contracten gaan over naar de BV. De verzelfstandiging op zichzelf leidt niet tot een ander tariefbeleid. De beoogde externe partij hanteert een met SCA vergelijkbaar prijsniveau.