Wat gebeurt er in de branche op het gebied van community’s?

Werken met community’s wordt steeds meer omarmd door de bibliotheekbranche. Naast het Community Library-project van Probiblio zijn er verschillende initiatieven die het werken met community’s bevorderen. Van OF/BY/FOR ALL tot de KennisCloud. Laat je inspireren!

KennisCloud: een initiatief van de Bibliotheek Midden-Brabant

KennisCloud is een netwerk, een online platform én een methodiek, speciaal ontwikkeld voor bibliotheken door enthousiaste medewerkers van de Bibliotheek Midden-Brabant. Met KennisCloud kun je kennis van en met community’s uit je gemeenschap delen, creëren en ontsluiten. Denk aan kennis op het gebied van actuele, maatschappelijk relevante thema’s die in de regio leven, zoals het verduurzamen van je huis, nieuwe woonvormen, burgerinitiatieven tegen eenzaamheid of onderwijsinnovatie. De KennisCloud-methodiek ondersteunt en inspireert de Community Librarian bij het werken met community’s en geeft tips om het online platform effectief in te zetten.

Opleiding tot Community Librarian door Irene Harmsen

Een aantal jaar geleden is Cubiss begonnen met het aanbieden van een opleiding tot Community Librarian. Zij zagen dat de verschuiving naar een maatschappelijk-educatieve bibliotheek zorgde voor de vraag naar nieuwe rollen van bibliotheekmedewerkers waar andere competenties bij passen. Omdat er geen vakinhoudelijke opleiding bestond die hier dieper op in ging, heeft Cubiss in samenwerking met Avans+ een nieuwe opleiding opgezet. Sinds kort wordt de opleiding niet meer door Cubiss aangeboden maar door OnderwijsNext van Irene Harmsen, vanaf de start docent van de opleiding.

De post-hbo-opleiding is vormgegeven naar het gedachtegoed van David Lankes. In de opleiding wordt de bibliotheekmedewerker voorbereid op de taak om de bibliotheek mee te nemen in haar nieuwe rol. Tijdens de opleiding gaan studenten aan de slag met thema’s zoals collectioneren 2.0, burgerparticipatie en democratisering.

OF/BY/FOR ALL bootcamp georganiseerd door de KB

Ook op internationaal niveau wordt het werken met community’s omarmd. In oktober 2019 heeft de Koninklijke Bibliotheek grondlegger van de methode OF/BY/FOR ALL Nina Simon uitgenodigd om een tweedaagse bootcamp aan onder andere bibliotheekmedewerkers te geven. De centrale vraag van de bootcamp was: hoe kunnen openbare bibliotheken de gemeenschap betrekken bij hun werk en organisatie? De deelnemers leerden onder andere hoe ze goed doelen kunnen stellen, inzicht kunnen krijgen in de behoeftes van de gemeenschap en hoe je deze betrokken kan houden. De gedachte achter de OF/BY/FOR ALL methodiek is dat de organisatie een afspiegeling van de gemeenschap is en dat vertegenwoordigers uit de gemeenschap ook aan het roer staan (‘of’). Het aanbod komt tot stand door co-creatie met de gemeenschap (‘by’), waardoor de organisatie voor iedereen in de gemeenschap is (‘for all’).

Projectgroep Community Librarians

Omdat de Community Librarian een nieuwe functie is, is er een landelijke projectgroep opgericht vanuit de SPN (Samenwerkende POI’s Nederland). Deze projectgroep zorgt ervoor dat Community Librarians elkaar kunnen vinden om te sparren, te netwerken en kennis te delen. Er is nu tweemaal een netwerkdag georganiseerd waarbij Community Librarians samenkwamen om te praten over het werken met community’s en andere onderwerpen waar ze mee te maken hebben in hun organisatie. Op KennisCloud is een onlinegroep opgericht waar je als Community Librarian lid van kunt worden en met elkaar online kunt sparren.

Lees ook:

Maart 2020