Werkmateriaal samenwerking strategische partners

Samen met bibliotheken ontwikkelde Probiblio werkmateriaal dat handvatten biedt om samenwerkingsvraagstukken aan te pakken.

Denk aan:

  • een afwegingstabel die inzicht geeft in de randvoorwaarden van een (te starten) samenwerking;
  • een krachtenanalyse om meer inzicht te krijgen in wat iedere partner komt brengen/halen in een samenwerking;
  • een tool die inzichtelijk maakt hoe samenwerkingen zich verhouden tot de strategische doelstellingen en
  • een stappenplan voor het verhelderen en (opnieuw) vormgeven van samenwerkingen met partners binnen een multifunctionele accommodatie.

Bekijk dit en meer materiaal: 'Samenwerken met strategische partners'.

Meer informatie?

Neem contact op met Sabine Margés (smages@probiblio.nl) en/of Anne-Marie van der Poel (avdpoel@probiblion.nl)