Noodzakelijke aanpassing in verwerkersovereenkomst OCLC

Vorig jaar heeft de Europese Commissie nieuwe modelcontracten voor data-export vastgesteld. Dat betekent dat OCLC Nederland voor het inzetten van OCLC Inc. in Ohio, V.S., nieuwe modelcontracten moest afsluiten.

Dit moest voor eind december dit jaar geregeld zijn. Deze zomer heeft Probiblio – als contractant voor Wise Probiblio - de nieuwe verwerkersovereenkomst ontvangen en op wat kleine aanpassingen na goedgekeurd. De verwerkersovereenkomst is hiermee weer volledig actueel.

Ter informatie: de gegevens van (klanten van) bibliotheken staan in het datacenter van OCLC Nederland in Amsterdam. Deze gegevens worden dus niet geëxporteerd. Waarom dan toch een Europese modelovereenkomst voor data-export? Hiervoor zijn twee redenen. Onderhoud op de servers (dus niet op de Wise-applicatie!) wordt uitgevoerd door OCLC Inc. waarbij OCLC Inc. geen toegang heeft tot de gegevens van de bibliotheek. Om alle schijn van onterechte verwerking te vermijden worden deze werkzaamheden uitgevoerd onder de voorwaarden van de Europese modelcontracten.

Wanneer er buiten kantooruren gebruik wordt gemaakt van de helpdesk van OCLC wordt de aanvraag in behandeling genomen door OCLC Inc. In dat geval verwerkt OCLC Inc. gegevens van de medewerker die de aanvraag indient.

Oktober 2022