Onderbouw het gesprek met je gemeente met deze cijfers over laaggeletterdheid

25 augustus 2020

Gemeenten ontwikkelen dit jaar hun WEB-beleid* rond volwasseneneducatie en laaggeletterdheid, met extra oog voor de doelgroep met Nederlands als moedertaal (NT1). Ook investeren ze in de kwaliteit van het cursusaanbod en in het bereik en het resultaat van hun beleid. Een goede aanleiding voor bibliotheken om met hun gemeente in gesprek te gaan. Met de cijfers uit het dashboard GeletterdheidInZicht.nl en Probiblio's Scan Laaggeletterdheid kun je het beleid goed onderbouwen.

Sinds begin dit jaar beschikken gemeenten over het dashboard GeletterdheidInZicht.nl. Deze site geeft per gemeente en arbeidsmarktregio informatie over de omvang van de doelgroep laaggeletterden en over verschillende subdoelgroepen. Hiermee kunnen gemeenten hun beleid rond laaggeletterdheid en volwasseneducatie goed onderbouwen. Al eerder beschikten de Zuid-Hollandse bibliotheken over gemeentelijke cijfers laaggeletterdheid met Probiblio's Scan Laaggeletterdheid.  

GeletterdheidInZicht.nl en de Scan Laaggeletterdheid zijn waardevolle aanvulling van elkaar. 

  • GeletterdheidInZicht.nl geeft de gemeente inzicht op arbeidsmarktniveau en deelt de groep laaggeletterden binnen een gemeente op in een aantal subdoelgroepen.
  • De Scan Laaggeletterdheid geeft de gemeente informatie op wijk/buurt niveau, aangevuld met wijkinformatie over een aantal voor bibliotheken relevante doelgroepen zoals ouderen, werklozen, mensen met een migratieachtergrond en mensen met een laag inkomen of een uitkering.  

Bijna alle Zuid-Hollandse bibliotheken beschikken over de Scan Laaggeletterdheid. In 2020 heeft Probiblio een start gemaakt met de Scan Laaggeletterdheid voor een aantal Noord-Hollandse bibliotheken. Hierin wordt er gekeken naar integratie met gegevens en cijfers uit Mosaic én GeletterdheidInZicht.nl. Vanaf 2021 wordt deze Scan Laaggeletterdheid ’nieuwe stijl’ aan alle Noord-Hollandse bibliotheken aangeboden. 

NB: De VNG en het Rijk zijn in gesprek over de Tel mee met Taal-afspraken laaggeletterdheid 2020-2024. De lokale educatie-activiteiten voor laaggeletterde volwassenen gaan ondertussen echter door. 

Vragen?

Wil je meer weten over de Scan Laaggeletterdheid of gemeentelijk beleid rond volwasseneneducatie? Neem contact op via basisvaardigheden@probiblio.nl

* Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB)