Onderzoek door Probiblio naar het gebruik van SchoolWise door bibliotheken en scholen

Maart 2021

Leerdoelen:

Leesbevordering

Bevorderen leesplezier en kennis opdoen van eigen leesvoorkeuren

 • Kennismaken met verschillende soorten verhalende teksten en jeugdliteratuur
 • Plezier hebben in en gemotiveerd zijn om zelf (kunnen) lezen en zelf (kunnen) voorlezen
 • Lezen en bespreken van teksten voor leeftijd en doelgroep
 • Ontwikkelen van leesvoorkeuren
 • Weten hoe je passende en interessante (boek) materialen kunt zoeken en vinden (kiezen)
 • Ontdekken welke onderwerpen je leuk of niet leuk/saai vindt om over te lezen
 • Bewust worden van eigen leesvoorkeur voor onderwerpen, genres, schrijvers en taalgebruik
 • Toelichten van eigen leesvoorkeuren

Oriëntatie op teksten

 • Onderscheiden van fictie van non-fictie
 • Onderscheiden van fantasieverhalen van andere realistische verhalen
 • Herkennen van sprookjes
 • Herkennen van veel voorkomende onderwerpen (bijv. avonturen) en genres
 • Vergroten van auteurs- en titelkennis
 • Geven van een eigen mening over een verhaal
 • Geven van een eigen mening in gesprek (met medeleerlingen) over een tekst en deze globaal toelichten
 • Uitwisselen van leeservaringen op basis van (emotieve) argumenten en reageren op leeservaringen van medeleerlingen.

Digitale geletterdheid

ICT basisvaardigheden

 • Werken met een (aanraak)- scherm, muis en toetsenbord
 • Gebruiken van digitale apparaten, software en toepassingen
 • Inloggen op een computersysteem of binnen bepaalde gebruikte software
 • Gebruik van websites bij het zoeken naar informatie
 • Gebruiken van veilige wachtwoorden en beseffen van het belang hiervan
 • Aanmaken van een ‘account’ voor een programma en werken met veilige wachtwoorden

Informatievaardigheden

 • Opzoeken van informatie met behulp van verschillende informatiebronnen, zoekvaardigheden en zoekmachines
 • Bepalen van bruikbare zoektermen
 • Vaststellen van digitale bronnen waar bruikbare informatie te vinden is
 • Combineren van meerdere zoektermen
 • Gebruiken van een passende bron bij een bepaald type informatievraag
 • Kennis van en kunnen combineren van meerdere digitale informatiebronnen
 • Verzamelen van informatie met behulp van de gekozen zoekstrategie
 • Beoordelen of e verworven informatie bruikbaar, betrouwbaar en representatief is
 • Schakelen naar meerdere digitale informatiebronnen om informatie te vergelijken
 • Begrijpen hoe webpagina’s om elkaar steken en bewust kiezen waar je op klikt
 • Kunnen vinden en beoordelen van de maker van een online tekst
 • In een veilige omgeving online leren lezen en omgaan met hyperlinks en hypermedia

Mediawijsheid

 • Exploreren op internet in een beveiligde omgeving
 • Bewust worden van de mogelijkheden van digitale middelen voor contact met anderen