Op ieder consultatiebureau een BoekStartcoach!

De BoekStartcoach speelt een belangrijke rol in de gezinsaanpak die zich richt op het voorkomen van laaggeletterdheid bij laagtaalvaardige gezinnen. De BoekStartcoach werkt op het consultatiebureau, heeft de beschikking over een collectie (baby)boekjes en kan de jeugdarts en -verpleegkundige ondersteunen door met ouders in gesprek te gaan. Ook biedt de BoekStartcoach een luisterend oor en gerichte voorleesondersteuning aan laagtaalvaardige ouders.

Inmiddels is op veel plekken praktijkervaring opgedaan met de BoekStartcoach en wordt steeds duidelijker wat de succesfactoren zijn. In het landelijk ontwikkelde Inspiratiedocument BoekStartcoach worden deze praktijkvoorbeelden gedeeld en geven bibliotheken bruikbare tips. De Bieb voor de Zaanstreek is een van die voorbeelden en BoekStartcoach Mariette Zon geeft als Gouden tip: "Aandacht voor meertaligheid, laat zien dat voorlezen in de thuistaal mag! Er is een folder van De Bieb over voorlezen in vijf verschillende talen en activiteiten die interessant zijn voor ouders."

Hybride BoekStartcoach

Onder invloed van corona is vorig jaar een pilot met de hybride BoekStartcoach opgezet, waarbij digitale vormen van contact met ouders worden ingezet, bijvoorbeeld via WhatsApp, met de chatservice, beeldbellen en het versturen van ingesproken berichten en filmpjes. Een van de deelnemers is Bibliotheek Hoeksche Waard en projectleider Xenia de Graaf vertelt dat zij een groot werkgebied hebben, waardoor de BoekStartcoach niet elk moment op locatie aanwezig kan. Door middel van de filmpjes en beeldtaal blijft deze toch zichtbaar op de consultatiebureaus. Daarmee draagt de ‘blended’ variant van zowel fysieke aanwezigheid als digitale zichtbaarheid bij aan het vergroten van het bereik.

Pilot met Monitor

Om meer zicht te krijgen op de invulling en de rol van de BoekStartcoach is een monitor ontwikkeld door Sardes, in op dracht van Kunst van Lezen en in samenwerking met leden van de kerngroep BoekStart, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en bibliotheken. Deze monitor start dit het najaar voor het eerst in de vorm van een pilot. Afhankelijk van de uitkomsten wordt besloten of er een definitieve versie beschikbaar komt.

Netwerkbijeenkomst: nut en noodzaak van BoekStart in de kinderopvang 

Sluit op 12 oktober van 9.30 – 12.00 uur aan bij de online netwerkbijeenkomst en luister naar nut en noodzaak van BoekStart in de kinderopvang. In een gesprek met twee kinderopvangorganisaties die samenwerken met de Bibliotheek Zoetermeer en Kennemerwaard, verkennen we de meerwaarde van die samenwerking: wat levert het op en aan welke doelen draag het bij? 

Meld je aan >>

September 2021