Erfgoed en Archeologie

Erfgoed en Archeologie

De provincie Zuid-Holland zet in op het breed beschikbaar stellen van erfgoed en archeologie aan haar inwoners. Bibliotheken nemen hier een belangrijke plek in. Deze onderwerpen zijn niet alleen super interessant, de programmering rond erfgoed en archeologie trekt nieuwe doelgroepen naar de Bibliotheek. Bovendien is het uitermate geschikt om een link te leggen tussen oude en nieuwe thema’s én leent het zich perfect voor het creëren van beleving.

Erfgoedlijnen en archeologie

ProBiblio werkt samen met het erfgoedhuis, erfgoedtafels en andere lokale en regionale partners. Samen ontwikkelden zij een aantal activiteiten, collecties en workshops die door bibliotheken af te nemen zijn. Zo is er de Menukaart Archeologie en de Menukaart Erfgoedlijnen waaruit Zuid-Hollandse bibliotheken kunnen kiezen. Hierin is een breed aanbod opgenomen aan erfgoedactiviteiten binnen de zeven erfgoedlijnen, zoals bijvoorbeeld Atlantikwall, Trekvaarten, Landgoederenzone en Oude Hollandse Waterlinie.

De resultaten van dit project zijn gericht op:

  • Activiteiten gericht op Erfgoed en archeologie rond de zeven erfgoedlijnen in vijftien bibliotheken.
  • Samenstellen en beschikbaar stellen van een collectie rond erfgoed en archeologie. Bibliotheken kunnen deze collectie lenen.
  • Uitrol en opschaling van de bestaande pilot 'Voorproefjes' waarin de link gelegd wordt tussen erfgoed belevingen en een activiteit in de Bibliotheek.
  • Beschikbaar stellen van drie break-in-boxes aan zes bibliotheken.

Planning: doorlopend in 2018
Provincie: Zuid-Holland