Basisvaardigheden: doelgroepen, leereffecten en aanbod

Basisvaardigheden: doelgroepen, leereffecten en aanbod

Mensen bereiken die moeite hebben met de basisvaardigheden vergt een specifieke aanpak. Door kennis van de doelgroepen en programma’s kun je je aanpak nog beter afstemmen op de leervraag en de leerstijl van kwetsbare volwassenen. Zo verhoog je het bereik en het leereffect.

Jolijn Faber

Heb je vragen? Neem contact
op met Jolijn Faber
Neem contact op
Jolijn Faber - Meedoen met de maatschappij

Daarnaast zetten we in op het organiseren van (sociale) ontmoetingen met een bij voorkeur educatieve component. Daar ondersteunen we je bij. Zo zorg je voor een stevige positionering van je bibliotheek in het lokale netwerk als laagdrempelige locatie waar (kwetsbare) mensen zich kunnen ontwikkelen. Het project is bedoeld voor bibliotheken in Noord-Holland en Zuid-Holland en valt onder de opgave Meedoen met de maatschappij. 

Deelprojecten

In dit project besteden we aandacht aan verschillende thema’s: gezondheidsvaardigheden, gecijferdheid/rekenvaardigheden, inburgering, (digi)Taalhuis, werk & inkomen, ontmoeting en kwetsbare jongeren. Zie ook:

 • Gecijferdheid
  In Nederland zijn 2,5 miljoen mensen laaggeletterd, waarvan 2,1 miljoen ook laaggecijferd. Dat wil zeggen dat ze moeite hebben met rekenen, of met de combinatie taal en rekenen. Wil jouw bibliotheek aan de slag met het stevig neerzetten van het thema gecijferdheid? Meer informatie >>
 • Samenwerking Sociaal Werkbedrijven
  Bij Sociaal Werkbedrijven komt laaggeletterdheid meer dan gemiddeld voor. Welke kansen liggen er voor samenwerking tussen Sociaal Werkbedrijven en bibliotheken? Laat je inspireren door onze nieuwe publicatie, met een beschrijving van het SW-bedrijf en haar medewerkers, vier praktijkvoorbeelden van succesvolle samenwerkingen en een overzicht van SW-bedrijven in Noord- en Zuid-Holland. Meer informatie >>
 • Gezondheidsvaardigheden
  Niet iedereen weet zijn weg te vinden in de steeds complexer wordende gezondheidszorg in Nederland. Met name mensen met beperkte basisvaardigheden hebben moeite informatie rondom gezondheid te begrijpen en de juiste keuzes te maken. Onze publicatie 'Gezondheidsvaardigheden en de bibliotheek' 2021 helpt bibliotheken hen zo goed mogelijk te ondersteunen. Met informatie over e-health en positieve gezondheid en veel tips en voorbeelden uit de praktijk. Meer informatie >>

Dit project valt onder de opgave Meedoen met de maatschappij.

Beoogde resultaten

 • Bibliotheken bereiken meer mensen en vergroten het leereffect van (nieuwe) kwetsbare doelgroepen. Dat doen ze door goed aan te sluiten op de leerbehoeften en geschikte en passende aanpak en tools te gebruiken.
 • Met hun effectieve aanbod basisvaardigheden dragen bibliotheken bij aan de sociaal-maatschappelijke en educatieve opgaven van de gemeente, op basis van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB).
 • Lokale netwerken zien bibliotheken als de plek waar (kwetsbare) mensen kunnen leren en elkaar kunnen ontmoeten.

 

Nieuws

28 juni 2022: Wil jouw bibliotheek basisvaardigheden koppelen aan financiële vaardigheden? Laat je inspireren door de succesvolle cursus ‘Slimmer omgaan met geld’, ontwikkeld voor NT'ers door Bibliotheek de Plataan. De cursus is gericht op het voorkómen van geldproblemen en bevat herkenbare voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Ondertussen werken cursisten ook aan de taal-, reken- en digitale vaardigheden. Bekijk de good practice

12 april 2021: Boost de taalwandeling met de Wandelwaaier! Bibliotheek Bollenstreek ontwikkelde in samenwerking met Probiblio gesprekskaarten voor wandelende taalkoppels.

Relevante producten

Jolijn Faber

Jolijn Faber

Bel of mail Jolijn Faber!
Onze expert op het gebied van Basisvaardigheden: doelgroepen, leereffecten en aanbod

jfaber@probiblio.nl 06 41 17 52 35

Meer weten?

Vul hier je e-mailadres of telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.