Positie basisvaardigheden in de bibliotheekorganisatie

Positie basisvaardigheden in de bibliotheekorganisatie

Binnen dit thema is positionering het sleutelwoord. Middels verschillende activiteiten zijn we aan de slag met de interne inrichting en organisatie van het domein basisvaardigheden, zoals rolverdeling, taken en bevoegdheden, benodigde competenties en vaardigheden en verbindingen met andere interne domeinen of programma’s.

Elin Karlmark

Heb je vragen? Neem contact
op met Elin Karlmark
Neem contact op
Elin Karlmark - Meedoen met de maatschappij

Samen met Taalhuiscoördinatoren, basisvaardighedenspecialisten, HR-medewerkers en MT-leden van bibliotheken in Noord-Holland en Zuid-Holland verankeren we het domein basisvaardigheden meer in strategische- en beleidsplannen. Zo zorgen we voor een steviger fundament. We geven specialisten handvatten om het domein intern beter te positioneren en te koppelen met andere educatief-maatschappelijke domeinen in de organisatie. Met een goed ontwikkeld HR/vrijwilligersbeleid op basisvaardigheden kan je bibliotheek beter anticiperen op landelijke ontwikkelingen en kan het domein doorgroeien en verder professionaliseren.

Dit project valt onder de opgave Meedoen met de maatschappij.

Beoogde resultaten

  • Bibliotheken maken het domein basisvaardigheden meer zichtbaar in strategische- en beleidsplannen, inclusief personeels- en vrijwilligersbeleid en kunnen vanuit de strategie de doorvertaling maken naar de programmering.
  • Bibliotheekmedewerkers ervaren het domein basisvaardigheden als een belangrijk inhoudelijk onderdeel van de organisatie en zijn in staat deze te verbinden met overige educatief-maatschappelijke domeinen binnen de bibliotheek.
  • Bibliotheken zijn beter in staat het landelijke programma Bibliotheek en Basisvaardigheden in de eigen organisatie te verankeren en te anticiperen op landelijke ontwikkelingen.

Globale planning

Het project is meerjarig (3 jaar) en loopt van 2021 tot en met 2023.

Elin Karlmark

Elin Karlmark

Bel of mail Elin Karlmark!
Onze expert op het gebied van Positie basisvaardigheden in de bibliotheekorganisatie

ekarlmark@probiblio.nl 06 43 07 71 40

Meer weten?

Vul hier je e-mailadres of telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.