Positie basisvaardigheden in het netwerk

Positie basisvaardigheden in het netwerk

Het bevorderen van basisvaardigheden van kwetsbare volwassenen doe je als bibliotheek niet alleen. Voor een effectieve aanpak is samenwerking nodig met de gemeente en partners werkzaam in het basisvaardighedennetwerk. 

Marion Romein

Heb je vragen? Neem contact
op met Marion Romein
Neem contact op
Marion Romein - Meedoen met de maatschappij

In dit project voor specialisten basisvaardigheden en Taalhuis-coördinatoren van bibliotheken in Noord-Holland en Zuid-Holland geven we handvatten hoe je de bibliotheek als zodanig kunt positioneren. Zo is je bibliotheek beter in staat een passende dienstverlening aan kwetsbare volwassenen te bieden. En zich op de lange termijn meer te verzekeren van structurele middelen en continuïteit in de dienstverlening.

Dit project valt onder de opgave Meedoen met de maatschappij.

Beoogde resultaten

  • Bibliotheken zijn in staat zich te profileren en positioneren als vanzelfsprekende partner in het basisvaardighedennetwerk in het sociaal domein.
  • Bibliotheken werken bij de aanpak van laaggeletterdheid samen met een breed scala aan partners op het gebied van werk en inkomen, sociaal en maatschappelijk werk, opvoeding, gezondheid etc. Richting stakeholders zijn ze zijn beter in staat hun maatschappelijke impact op het gebied van basisvaardigheden aan te tonen.
  • Bibliotheek hebben via de scan laaggeletterdheid inzicht in het risico op laaggeletterdheid op wijkniveau. Zo zijn ze beter in staat een wijkgerichte aanpak en dienstverlening op het gebied van laaggeletterdheid aan te bieden. Ook kunnen ze deze informatie gebruiken richting gemeente en stakeholders.

Globale planning

Het project is meerjarig (3 jaar). 

Marion Romein

Marion Romein

Bel of mail Marion Romein!
Onze expert op het gebied van Positie basisvaardigheden in het netwerk

mromein@probiblio.nl 06 10 92 91 78

Meer weten?

Vul hier je e-mailadres of telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.