Samenwerkingsimpuls Taalnetwerk

Samenwerkingsimpuls Taalnetwerk

Dit project vergroot de samenwerkingsvaardigheden van bibliotheekmedewerkers werkzaam binnen het Taalnetwerk en sociaal domein. Bibliotheken krijgen tools en vaardigheden om te reflecteren op samenwerkingen en de bibliotheek als professionele partner te profileren richting stakeholders; samen met partners wordt het bereik van (jong)volwassenen die aan hun basisvaardigheden willen werken vergroot. Op langere termijn zijn samenwerkingen beter geborgd en wordt de bibliotheek als een onmisbare partner binnen het Taalnetwerk beschouwd.

Anne-Marie van der Poel

Heb je vragen? Neem contact
op met Anne-Marie van der Poel
Neem contact op
Anne-Marie van der Poel - Klassiek > Maatschappelijk educatief

Advies op maat

Zuid-Hollandse bibliotheken en Taalnetwerken worden over meerdere jaren begeleid op het vormgeven, verdiepen en/of uitbreiden van samenwerkingen op het gebied van basisvaardigheden. Mogelijkheden tot samenwerken worden onderzocht, samenwerkingsstrategieën en proposities worden geformuleerd en samenwerkingen worden tot stand gebracht. Er wordt maatwerk geboden, de investering vanuit de bibliotheek is afhankelijk van het traject.

In de planning

Met de deelnemende bibliotheken worden gesprekken gevoerd om een traject op maat aan te kunnen leveren.

Voor Bibliotheek Aan de IJssel verzorgen we de komende maanden twee werksessies met het Taalnetwerk. Met behulp van de Strategic Doing-methodiek worden de strategische doelstellingen van het Taalnetwerk vertaald naar concrete actieplannen en meetbare doelstellingen. Doel: een solide coalitie waarin de rollen duidelijk zijn en waarin iedere partner zich niet alleen committeert aan de ambitie, maar ook daadwerkelijk aan de slag gaat. De doelstellingen dienen als input voor het regioplan dat centraal wordt opgesteld.

Voor Bibliotheek aan de Vliet staan, ook in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven, voor het derde kwartaal van dit jaar drie werksessies gepland met het Taalnetwerk. Doel: de samenwerking binnen het taalnetwerk evalueren, het rendement van het netwerk vergroten en gezamenlijk een ambitie, doelen en concrete acties formuleren.

Nieuws

Werksessie Taalnetwerk Leiden/Leiderdorp

Samen met BplusC en Stichting Lezen & Schrijven is een werksessie georganiseerd voor het Taalnetwerk Leiden/Leiderdorp. Tijdens deze bijeenkomst zijn de actielijnen uit het regioplan toegelicht en zijn de partners, onder leiding van Probiblio en Lezen & Schrijven, in groepjes aan de slag gegaan om gezamenlijke doelstellingen en acties te bepalen op de actielijnen. Hiermee is het netwerk geconsolideerd en is de basis gelegd voor werkgroepen die gezamenlijk aan de slag gaan om tot concrete resultaten te komen binnen de kaders van het regioplan. 

Deelnemende bibliotheken

  • Bibliotheek Aan de Vliet
  • BplusC
  • Bibliotheek Den Haag
  • Bibliotheek Westland

Anne-Marie van der Poel

Anne-Marie van der Poel

Bel of mail Anne-Marie van der Poel!
Onze expert op het gebied van Samenwerkingsimpuls Taalnetwerk

AvdPoel@probiblio.nl 06 40 76 69 34

Meer weten?

Vul hier je e-mailadres of telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.