Collectie, collectieadvies en programmering

Collectie, collectieadvies en programmering

Wil je meer weten over het verbinden van collectie en programmering, bekijk het groeidossier of meld je aan voor de Programmering & Collectie Special (vijf keer per jaar het laatste nieuws over programmeren en collectioneren).

Collectie

Als bibliotheek wil je graag een optimale collectie aan scholen kunnen aanbieden. Probiblio kan daarbij helpen. Denk aan wisselcollecties, Leeskringkoffers en BoekToer. Voor vragen kun je mailen naar collecties@probiblio.nl.

Bekijk het aanbod >>

Collectieadvies

In de bibliotheek van de toekomst is de collectie niet langer een doel op zich. Een goede collectie is en blijft natuurlijk een van de pijlers van het bibliotheekwerk. Elke bibliotheek wil weliswaar het collectiebudget zo efficiënt mogelijk inzetten, maar wil ook haar klanten optimaal kunnen bedienen. Dat is nog een lastige spagaat, maar wat ons betreft zeker geen onmogelijke. Probiblio heeft namelijk allerlei mogelijkheden om je daarbij te helpen. Zo kunnen we assisteren bij het vaststellen van het collectiebeleid en de vertaling daarvan naar collectieprofielen en jaarplannen. Ook kunnen we de volledige collectievorming voor de bibliotheek verzorgen.

Bekijk het aanbod >>

Heb je een vraag over collectieadvies, wil je nieuws ontvangen of aansluiten bij de Kenniscirkels? Mail Marjolein van der Steen via collectieadvies@probiblio.nl.

Probiblio kan desgewenst een cursus collectiekennis voor frontofficemedewerkers organiseren, gericht op de leeftijd 0-12, middelbare scholieren of volwassenen. In 2023 gaat de cursus weer van start. Heb je interesse? Neem contact op met Cees Kremer.

Programmering

Met eigentijdse programmering zoals Lonkende Leestafel, SPOENK* en Maken van verhalen, stimuleren we het bereik in diverse doelgroepen en leeftijden. Van bibliotheek op school-collecties tot leeskringkoffers, er is gewoon heel veel mogelijk. Voor grote én kleine bibliotheken.

Heb je een vraag, wil je nieuws ontvangen of aansluiten bij de Kenniscirkels? Mail naar Karen Bertrams, Noor Kuijpers, Tessa Hagen of Lotte Kok.

Bekijk het aanbod >>

Digitaal burgerschap

Digitaal burgerschap

Hoe speel je als bibliotheek jouw rol op het gebied van digitaal burgerschap? Wat komt er landelijk ...

G!DS beheer en advies

G!DS beheer en advies

G!DS is een database boordevol gegevens over organisaties en hun producten op sociaal en cultureel g...

Gastlenen en Landelijk Lenen

Gastlenen en Landelijk Lenen

Overal lenen met één bibliotheekpas – het kan dankzij Gastlenen en Landelijk Lenen. Een geweldig...

IBL-advies en regelgeving

IBL-advies en regelgeving

Inter Bibliothecair Leenverkeer (IBL) speelt een grote rol in de dienstverlening van bibliotheken. O...

Leesbevordering in de bibliotheek (0-12)

Leesbevordering in de bibliotheek (0-12)

In dit project richten we ons op het vergroten van de leesvaardigheid van kinderen (0-12 jaar) ín d...

Leesclubs

Leesclubs

Eén van de meest gewaardeerde diensten die een bibliotheek aan haar leden aanbiedt, zijn boeken voo...

Leeslijsten

Leeslijsten

Verschillende doelgroepen vragen om verschillende leessuggesties. Dat klinkt logisch, maar het kan n...

NBC+

NBC+

De Nationale Bibliotheek Catalogus biedt Nederlanders toegang tot alle publiek gefinancierde bibliot...

Netwerk collectiespecialisten en provinciaal collectieplan

Netwerk collectiespecialisten en provinciaal collectieplan

Rond het provinciaal collectiebeleidsplan komen collectiespecialisten van de bibliotheken per provin...

Overleg tussen programmeurs in Noord- en Zuid-Holland

Overleg tussen programmeurs in Noord- en Zuid-Holland

In het overleg tussen programmeurs in Noord- en Zuid-Holland, gefaciliteerd door Probiblio, bespreke...

Podcast 'Denktank voor de bibliotheek van de toekomst'

Podcast 'Denktank voor de bibliotheek van de toekomst'

Welke rol speelt de bibliotheek in 2040 in onze samenleving? Om die vraag te beantwoorden stelde Pro...

Third place

Third place

Hoe maak je van jouw bibliotheek een plek die mensen, kennis en organisaties verbindt rondom actuele...