Digitale Inclusie - continuering

Digitale Inclusie - continuering

In 2020/2021 hebben bijna alle bibliotheken in Nederland een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) geopend. Wij ondersteunen je om het IDO door te ontwikkelen.

Anne-Marie van der Poel

Heb je vragen? Neem contact
op met Anne-Marie van der Poel
Neem contact op
Anne-Marie van der Poel - Digitale geletterdheid

We faciliteren bij de organisatie van intervisiebijeenkomsten en bijeenkomsten rondom privacy, de effectmeting van de dienstverlening, training van medewerkers en vrijwilligers en het aanbod van digivaardigheidscursussen.

De bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland die meedoen aan het landelijke programma Digitale Inclusie (37 organisaties) kunnen aansluiten bij dit project. Voor Noord-Hollandse bibliotheken is door een subsidie-impuls en het SOOB-programma Digitale Inclusie extra ondersteuning mogelijk (met name op gebied van netwerkopbouw en aanvullende adviesgesprekken).

Deze activiteit valt onder de opgave Digitale geletterdheid.

Beoogde resultaten

  • Bibliotheken hebben de digitale inclusie-dienstverlening in de lopende dienstverlening (verder) ingebed.
  • Bibliotheken zijn in staat de maatschappelijke waarde van de digitale inclusie dienstverlening richting gemeente en andere stakeholders in beeld te brengen: ze kunnen inspelen op landelijke ontwikkelingen.
  • Bibliotheken hebben de privacy in het IDO gewaarborgd.
  • Bibliotheken monitoren continu de behoefte van de doelgroep en sluiten daarbij aan. 

Globale planning

Het project heeft een doorlooptijd van 2 jaar en eindigt eind 2021.

Anne-Marie van der Poel

Anne-Marie van der Poel

Bel of mail Anne-Marie van der Poel!
Onze expert op het gebied van Digitale Inclusie - continuering

AvdPoel@probiblio.nl 06 40 76 69 34

Meer weten?

Vul hier je e-mailadres of telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.