IBL en collectioneren

IBL en collectioneren

In 2019 gaan we de in 2018 gestarte activiteiten uitvoeren, waardoor het IBL beter aansluit op de ontwikkelingen en de verwachtingen van bibliotheken en bibliotheekgebruikers, en de rol van de diverse partijen duidelijk is.

Sam Doeven

Heb je vragen? Neem contact
op met Sam Doeven
Neem contact op
Sam Doeven - Strategie en beleid

Deelproject monitoring IBL

Beoogd resultaat: De toename van IBL-vervoer wordt kostenneutraal opgevangen.

Activiteiten: Monitoring effecten voortkomend uit het project in 2018. Levert de implementatie van de activiteiten uit 2018 op het gebied van minder, efficiënter en toekomstgericht IBL de beoogde resultaten en eventuele bijstelling van de activiteiten. Onderdeel is het gebruik van logistieke software op alle wagens.

Deelproject verbreding pilots

Beoogd resultaat: Pilots uit 2018 die bijdragen aan efficiëntere processen zijn in alle bibliotheken geïmplementeerd.

Actviteiten: Overdraagbare pilots uit 2018 uitvoeren in het hele netwerk : optimaliseren processen in alle bibliotheken door ondersteuning bij het toepassen van BCB en floating en waar mogelijk ook toepassen op bibliotheken die niet deelnemen aan het gezamenlijke Wise systeem. 

Deelproject IBL-V

Beoogd resultaat: De implementatie van landelijk IBL-V is voltooid en de systemen en processen zijn hierop aangepast.

Activiteit: Landelijk invoering IBL-V uitvoeren en begeleiden binnen de provinciale netwerken. 

Deelproject optimalisatie van het wagenpark:

Beoogd resultaat: Het wagenpark voldoet aan de nieuwste technologische ontwikkelingen.

Activiteit: Binnen twee jaar moeten alle wagens vervangen worden. Het betreft een vooronderzoek naar de mogelijkheden om bij het nieuwe wagenpark aan te sluiten bij de ontwikkelingen in het kader van duurzaamheid en C02 vermindering.  

Borging resultaten in de reguliere dienstverlening.

Sam Doeven

Sam Doeven

Bel of mail Sam Doeven!
Onze expert op het gebied van IBL en collectioneren

vervoersdienst@probiblio.nl 023 55 46 300

Meer weten?

Vul hier je e-mailadres of telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.