Innovatieve bibliotheekoplossingen

Innovatieve bibliotheekoplossingen

Met teruglopende ledenaantallen en inkomsten uit abonnementen is het van belang dat bibliotheken zich oriënteren op nieuwe vormen om hun kernfuncties te kunnen vervullen. Het project bestaat uit meerdere deelprojecten waarbij bibliotheken met ondersteuning van Probiblio innovatieve bibliotheekoplossingen uitproberen. Wij kijken samen met de bibliotheek naar passende innovaties en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten.

René Kronenberg

Heb je vragen? Neem contact
op met René Kronenberg
Neem contact op
René Kronenberg - Klassiek > Maatschappelijk educatief

De bestaande en nieuwe projecten zoals:

  • De Gratis Bibliotheek: voor dit project is een businesscase opgezet en er wordt onderzoek gedaan naar gratis bibliotheken.
  • De Bèta bieb: dit is de tegenhanger van de uitleenbibliotheek. Hierbij haakt de bibliotheek aan op het ontdekken en ervaren van wetenschap, techniek, industrie, 21st century skills en digitale ontwikkelingen. Download de whitepaper 'Kansen en uitdagingen van de Bèta Bieb'
  • De Bibliotheek op het Station: hiervan zijn inmiddels twee vestigingen geopend. De bibliotheek richt zich zo op een aantrekkelijke en laagdrempelige manier op de doelgroep 'drukbezette veel-lezers' die nog geen gebruik maken van de bibliotheek maar wel van het openbaar vervoer.
  • Ontmoeting & debat: co-creatie sessies waarbij we ons richten op conceptontwikkeling van het lokaal debat en het delen van kennis, over de succesfactoren en valkuilen bij het organiseren van debat in de bibliotheek, met de bibliotheken in ons netwerk.
  • De Nieuwe Leest, innovatieprocessen en innovatieve projecten: we volgen een co-creatief proces samen met de bibliotheken. Hierbij kijken we naar wat de bibliotheek en de medewerkers als product of dienst kunnen inzetten ter ondersteuning van de transitie en het vormgeven van de maatschappelijke en educatieve bibliotheek.
  • Studie & werk: een conceptontwikkeling voor minimaal twee bibliotheken in de richting van studie & werk, pop-up bibliotheken en de bibliotheek voor Ondernemers. De concepten worden gezien als business cases en zijn inclusief effectmeting.

Nieuws

De Bèta Bieb

De term ‘Bèta Bieb’ is gekozen als verzamelnaam voor alle acties die bibliotheken ondernemen op digitaal en technologisch gebied. Zoals makerplaatsen, E-Labs en lessen 21e-eeuwse vaardigheden. In dit document schetsen we de ontwikkelingen die op de samenleving afkomen. Hoe kunnen bibliotheken het digitale en technologische domein claimen?

Download de Whitepaper 'Kansen en uitdagingen van de Bèta Bieb'

De Bibliotheek op het station (alleen Zuid-Holland)

De prestaties van het Stationsbibliotheekconcept op station Rotterdam Centraal overtreffen de doelstellingen en de samenwerking met de NS bevalt heel goed. Redenen waarom de vestiging na de pilotperiode wordt voortgezet. De elf georganiseerde Stationscolleges zijn goed gewaardeerd maar het gemiddeld aantal bezoekers is bij de doelstelling achtergebleven, redenen waarom de Bibliotheek Rotterdam zich beraadt op een eventueel vervolg. De rapportage van beide pilots is grotendeels gereed en verschijnt in het eerste kwartaal van 2020 nadat alle prestaties van de vestiging over 2019 bekend zijn gemaakt.

De Nieuwe Leest

De bedoeling van het innovatie-traject De Nieuwe Leest en diverse bibliotheekinnovators: structurele aandacht voor innovatieve processen en concepten die kunnen leiden tot nieuwe activiteiten voor de bibliotheek. De innovators van 7 bibliotheken in ZH (BplusC, Zuid-Hollandse Delta, Schiedam, Gouda) en NH (Kennemerwaard, Amstelland, Zuid-Kennemerland) doen hieraan mee. 

In het vierde kwartaal werd ervaring opgedaan op het DRONGO-festival (festival over taal- en taalaanbieders). De opdracht ligt bij een conceptontwikkelaar om festival-items te vervaardigen waarmee bibliotheken hun deelname aan events kunnen opluisteren. Dit concept van een ‘pop up festival bieb’ wordt in het eerste kwartaal aangeboden aan het netwerk. 

Eind 2020 startte de nieuwe samenwerking met de Cruijff Foundation in Den Helder. Probiblio heeft Bibliotheek KopGroep, Cruijff Foundation en de gemeente Den Helder samengebracht om activiteiten te bundelen rondom een nieuw Cruijff Court in Den Helder.

Meedoen aan De Nieuwe Leest?

Zet die nieuwe bril op en praat mee over de nieuwe kansen die er voor het grijpen liggen voor de bibliotheek. Denk en brainstorm over de opbrengsten van het 'Estafette Thinking' tot nu toe, of vibreer verder op een andere gedachte. Lees hier meer of meld je aan voor het innovatieproces 'De Nieuwe Leest' bij René Kronenberg (rkronenberg@probiblio.nl) of Karen Bertrams (kbertrams@probiblio.nl).

 

René Kronenberg

René Kronenberg

Bel of mail René Kronenberg!
Onze expert op het gebied van Innovatieve bibliotheekoplossingen

RKronenberg@probiblio.nl 06 24 54 60 03

Meer weten?

Vul hier je e-mailadres of telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.