Samenwerkingstrategie

Samenwerkingstrategie

Als bibliotheek werk je steeds meer samen met strategische partners. Door slim samen te werken kun je je lokale en regionale positie versterken.

Berthy Nijhuis

Heb je vragen? Neem contact
op met Berthy Nijhuis
Neem contact op
Berthy Nijhuis - Strategie en beleid

In netwerken kun je ook meer resultaten halen en je kunt er beter je toegevoegde waarde laten zien dan stand-alone. Wij helpen je bij het ontwikkelen van een samenwerkingsstrategie met betrekking tot relevante partners in je werkgebied of regio. Zodat je met impact in bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden kunt opereren.

Dit project valt onder de opgave Strategie en beleid.

Beoogde resultaten

  • Bibliotheken beschikken over een partneranalyse, sociogram of stakeholderanalyse op organisatie- en regionaal niveau.
  • Bibliotheken zijn in staat om met behulp van deze analyse en onze advisering, (gezamenlijk) een samenwerkingsstrategie te formuleren op relevante partners in hun werkgebied of regio.
  • Bibliotheken zijn in staat om samen met partners keuzes te maken uit de beschikbare samenwerkingsvormen.
  • Hun netwerken (zoals Taalnetwerk) beschouwen bibliotheken als een essentiële partner.
     

Globale planning

Het project is een meerjarentraject. In het eerste kwartaal van 2021 starten we een traject rondom één (regionaal) sociogram, gevolgd door een tweede traject in het derde kwartaal. In het eerste kwartaal starten we nieuwe trajecten, zoals coaching en begeleiding van bibliotheken op het vormgeven en uitwerken van de samenwerkinggsstrategie (zoals binnen Taalnetwerken).

Berthy Nijhuis

Berthy Nijhuis

Bel of mail Berthy Nijhuis!
Onze expert op het gebied van Samenwerkingstrategie

BNijhuis@probiblio.nl 06 12 98 45 11

Meer weten?

Vul hier je e-mailadres of telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.