Versterken competenties samenwerken in netwerken

Versterken competenties samenwerken in netwerken

Als bibliotheek werk je steeds meer samen met strategische partners in verschillende netwerken. Succesvol samenwerken in (complexe) netwerken vraagt vaardigheden en competenties die nog niet bij alle bibliotheken voldoende aanwezig zijn. In dit project helpen we je bij het professionaliseren van medewerkers die met partners samenwerken.

Marion Romein

Heb je vragen? Neem contact
op met Marion Romein
Neem contact op
Marion Romein - Strategie en beleid

Dit project valt onder de opgave Strategie en beleid.

Beoogde resultaten

  • Medewerkers zijn op de hoogte van de verschillende samenwerkingsvormen en wat dit betekent voor hun eigen rol in de samenwerking met partners.
  • Medewerkers hebben inzicht gekregen in de samenwerkingsvaardigheden, hard- en softskills, die nodig zijn in het samenwerken met partners.
  • Medewerkers zijn begeleid in het zelf ontwikkelen en toepassen van de benodigde skills, door onder andere coaching en training.
  • Bibliotheken hebben de beschikking over tools die zij zelf kunnen inzetten in het samenwerkingsproces om deze effectiever te laten verlopen.
     

Globale planning

Het project is een meerjarentraject. In 2021 starten we met (de opzet van) coaching en training van medewerkers, gericht op het vergroten van de samenwerkingsvaardigheden van bibliotheekmedewerkers, en het ontwerp en invulling van een ‘online vindplaats’ gevuld met praktische informatie, werkmaterialen, formats en tools.

Marion Romein

Marion Romein

Bel of mail Marion Romein!
Onze expert op het gebied van Versterken competenties samenwerken in netwerken

MRomein@probiblio.nl 06 10 92 91 78

Meer weten?

Vul hier je e-mailadres of telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.