Ontwikkeling en informeel leren

Ontwikkeling en informeel leren

Een leven lang leren is niet alleen maar leuk. Of uitdagend. Het is onmisbaar. Want onze samenleving staat geen moment stil en vraagt om steeds weer andere vaardigheden en capaciteiten. Mensen moeten daarom de kans krijgen om nieuwe dingen te leren, zich open te stellen voor kennis en zich te ontplooien. Alleen zo kan iedereen blijven meedoen aan de maatschappij. Gelukkig kan de Bibliotheek daarbij helpen. Dat is een stevige taak, en daarom kunnen Bibliotheken op hun beurt weer bij Probiblio terecht voor extra ondersteuning. Onze adviseurs bieden expertise, middelen en instrumenten op het gebied van zelfredzaamheid, waaronder basisvaardigheden, leesbevordering en 21ste eeuwse vaardigheden. Vanuit onze provinciale positie kunnen we een brug slaan tussen landelijk en lokaal beleid en samen met de Bibliotheken de vertaalslag maken naar de lokale situatie. Van advies over programmering, het opzetten van een Taalhuis of Fablab, tot contentcuratie – we hebben het allemaal in huis.

Leven lang leren

Samen met de bibliotheken zijn in 2019 best practices verzameld, een strategie op het gebied van Leven lang Leren ontwikkeld en een afgestemde programmering (fysiek en digitaal) rond informeel en non-formeel leren geformuleerd.

Download Leven Lang Leren in de bibliotheek, een verkenning >>

Advies 21e-eeuwse vaardigheden

Advies 21e-eeuwse vaardigheden

Als moderne bibliotheek wil je je klanten graag helpen in het versterken van hun 21e-eeuwse vaardigh...

Advies Fablabs / Makersmovement

Advies Fablabs / Makersmovement

De makersmovement heeft een enorme vlucht genomen. Maken is ‘in’ – en blijkt ook nog eens een ...

Advies leesbeperking

Advies leesbeperking

Een leesbeperking kan de toegang tot informatie ernstig belemmeren. Gelukkig zijn er vele hulpmiddel...

Advies Zelfredzaamheid en sociaal domein

Advies Zelfredzaamheid en sociaal domein

De bibliotheek begeeft zich meer en meer in het sociaal domein. Dat schept kansen, maar roept ook vr...

Belastingdienst

Belastingdienst

In 2016 tekenden de Belastingdienst en de Koninklijke Bibliotheek een convenant. Doel: mensen via op...

Collectioneren voor de Bibliotheek op school

Collectioneren voor de Bibliotheek op school

Onderwijs en bibliotheken zijn als twee handen op één buik. Samen brengen ze kinderen de lol van l...

De Lonkende Leestafel

De Lonkende Leestafel

De meeste mensen hebben een passie of hobby. Over elk onderwerp wordt geschreven en bestaan boeken. ...

Erfgoed & Archeologie

Erfgoed & Archeologie

Erfgoed & Archeologie is bij veel bibliotheken een ondergesneeuwd thema. Dat is een gemiste kans...

Erfgoed en Archeologie

Erfgoed en Archeologie

De provincie Zuid-Holland zet in op het breed beschikbaar stellen van erfgoed en archeologie aan haa...

Informatievaardigheden

Informatievaardigheden

De bibliotheek ziet zichzelf graag als gids in informatieland. Maar dan moeten die informatievaardig...

Kwispellezen

Kwispellezen

Veel kinderen hebben moeite met lezen of kunnen zich er niet goed op concentreren. Bij Kwispellezen ...

Leesbevordering jeugd

Leesbevordering jeugd

Op het gebied van leesbevordering is er van alles mogelijk. Maar in een dicht bos is het soms zoeken...