De Bibliotheek op School Lees- en mediaplan

De Bibliotheek op School Lees- en mediaplan

Bij de bevordering van lees- en mediavaardigheden in het onderwijs is enige structuur wel handig. De Bibliotheek op school biedt houvast met het Lees- en Mediaplan.

 

Dia Wesseling

Heb je vragen? Neem contact
op met Dia Wesseling
Neem contact op
Dia Wesseling - Geletterdheid

Lezen, taal en mediawijsheid

Met dBos willen gemeenten, onderwijs en bibliotheken leerlingen helpen bij het aanscherpen van hun vaardigheden op het gebied van lezen, taal en mediawijsheid. En vooral: hun lol in lezen vergroten. Want een kind dat leest, is beter in taal. Die aanpak vergt niet alleen gedegen samenwerking, maar ook een gerichte aanpak. Daarom worden afspraken hierover opgenomen in het zogeheten Lees- en mediaplan. Daarin wordt jaarlijks vastgelegd wat de stand van zaken is en hoe er in de verschillende schoolklassen aan leesbevordering wordt gewerkt. De leesconsulent van de bibliotheek stelt het met de leescoördinator van zowel basis- als voortgezet onderwijs op.

Probiblio helpt bibliotheken bij alle werkzaamheden rond het Lees- en mediaplan. Van workshops rond leesbevordering tot advies en deskundigheidsuitwisseling: wij denken en doen met je mee. Meer weten?

Dia Wesseling

Dia Wesseling

Bel of mail Dia Wesseling!
Onze expert op het gebied van De Bibliotheek op School Lees- en mediaplan

dwesseling@probiblio.nl 06 14 67 77 55

Meer weten?

Vul hier je e-mailadres of telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.