Leesbevordering in het gezin (0-12)

Leesbevordering in het gezin (0-12)

Kinderen van laagtaalvaardige ouders hebben een grote kans zelf ook laaggeletterd te worden. Hoe kunnen we deze cyclus van laaggeletterdheid doorbreken? In dit project kijken we hoe je er als bibliotheek voor kunt zorgen dat ouders hun kinderen leren ondersteunen bij de (meertalige) taalontwikkeling.

Barbara van Walraven

Heb je vragen? Neem contact
op met Barbara van Walraven
Neem contact op
Barbara van Walraven - Geletterdheid

We doen dit door een integrale aanpak binnen de bibliotheek om het (voor)leesklimaat in (laaggeletterde) gezinnen structureel te verbeteren en taalrijke thuisomgeving te creëren. Hiervoor zoeken we samenwerking met partners die gezinsgerichte dienstverlening bieden en gezamenlijk komt programmering tot stand voor kinderen én hun hun (laagtaalvaardige) ouders.

Deze activiteit is bedoeld voor bibliotheken in Noord-Holland en Zuid-Holland die nu al werken met de BoekStartcoach, Gezinsaanpak, Meertaligheid of de VoorleesExpress en hiermee door willen gaan, of die de focus willen leggen op leesbevordering in het gezin met (één van) de genoemde deelprojecten.

Deelprojecten

Dit project valt onder de opgave Geletterdheid.

Beoogde resultaten

  • Bibliotheken zijn in staat om het (voor)leesklimaat thuis structureel te verbeteren door integraal samen te werken.  
  • Bibliotheken en samenwerkingspartners zijn zich bewust van de noodzaak van leesbevordering in het laagtaalvaardige gezin.
  • Bibliotheken kunnen activiteiten gericht op kinderen en programmering voor laaggeletterde ouders met elkaar verbinden.

Globale planning

Dit traject neemt meerdere jaren in beslag. Het gaat hierbij om kleine stappen die veel tijd vergen, waarbij ook het effect een kwestie van lange adem kan zijn. We doorlopen een paar stappen tijdens dit traject dat meerdere jaren kan beslaan: bewustwording, implementatie, doorontwikkeling en borging.
In 2023 gaan we verder met de doorontwikkeling en borging en is er speciale aandacht voor de Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid.

Relevante producten

Barbara van Walraven

Barbara van Walraven

Bel of mail Barbara van Walraven!
Onze expert op het gebied van Leesbevordering in het gezin (0-12)

bvwalraven@probiblio.nl 06 46 18 25 41

Meer weten?

Vul hier je e-mailadres of telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.