Leesvaardigheid in de bibliotheek (13+)

Leesvaardigheid in de bibliotheek (13+)

Lezen is leuk! Die uitstraling kan ertoe bijdragen dat jongeren (13+) en volwassenen vaker en met meer plezier lezen en dat hun leesvaardigheid toeneemt.

Monique van der Loo

Heb je vragen? Neem contact
op met Monique van der Loo
Neem contact op
Monique van der Loo - Geletterdheid

Deelprojecten

Onder andere:

De bibliotheek als derde leeromgeving

Het werkt om de bibliotheek te positioneren als rijke derde leeromgeving voor kinderen en jongeren. Dit blijkt uit ervaringen die zijn opgedaan bij de pilot PLEK 3, de bibliotheek als derde leeromgeving 3 van de KB. De eerste leeromgeving is thuis, de tweede op school. De derde plek is in de bibliotheek en richt zich op de ontwikkeling van taal, digitale geletterdheid en talent. Dit levert een belangrijke bijdrage aan gelijke kansen voor iedereen, in het bijzonder voor kinderen en jongeren die iets extra’s nodig hebben.

Daarom gaat Probiblio inventariseren waar bibliotheken die zo’n professionele leeromgeving willen creëren het meest behoefte aan hebben en hoe we hen daarbij het beste kunnen ondersteunen. Op basis daarvan wordt een aanbod uitgewerkt voor bibliotheken die een derde plek willen opzetten of professionaliseren.

Dit project valt onder de opgave Geletterdheid.

Beoogde resultaten

  • Bibliotheken leveren een bijdrage aan de samenwerking rond de HipHop in je bieb-taskforce, die jongeren stimuleert met taal aan de slag te gaan.
  • Bibliotheken hebben 1 of meer pilots opgezet met andere bibliotheken, om de collectie toegankelijker te maken voor jongeren. Bijvoorbeeld door het verminderen van keuzestress bij het zoeken van titels.
  • Bibliotheken hebben het aanbod rond leeskringkoffers vernieuwd en geoptimaliseerd en bereiken zo meer nieuwe doelgroepen.
  • Bibliotheken delen succesvolle programmering (rondom taalvaardigheid) actief met anderen in het netwerk. 
     

Globale planning

Het project heeft een doorlooptijd van 1 jaar. 

Monique van der Loo

Monique van der Loo

Bel of mail Monique van der Loo!
Onze expert op het gebied van Leesvaardigheid in de bibliotheek (13+)

MvdLoo@probiblio.nl 06 41 56 55 14

Meer weten?

Vul hier je e-mailadres of telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.