Leesvaardigheid in het gezin (13+)

Leesvaardigheid in het gezin (13+)

Goed kunnen lezen en schrijven, informatie begrijpen en deze doelgericht gebruiken zijn belangrijke vaardigheden om mee te kunnen doen in de maatschappij. Bibliotheken kunnen een belangrijke rol spelen in het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid. 

 

Barbara van Walraven

Heb je vragen? Neem contact
op met Barbara van Walraven
Neem contact op
Barbara van Walraven - Geletterdheid

In dit project richten we ons op het vergroten van de leesvaardigheid van laagtaalvaardige gezinnen (zowel van ouders als hun kinderen van 13 jaar en ouder). 

Dit project valt onder de opgave Geletterdheid.

Beoogde resultaten

  • We zetten een provinciaal netwerk op waarin we kennis, successen en inspiratie delen met betrekking tot het taalvaardiger maken van gezinnen met kinderen van 13 jaar en ouder.
  • Bibliotheken sluiten aan bij het landelijk in gang gezette Manifest en de daarin benoemde doelgroepen.
  • We ontwikkelen een pilot met deelnemende bibliotheken over de ontwikkeling van programmering gericht op het leesklimaat thuis. Daarbij kijken we ook naar mogelijkheden om landelijk ontwikkelde programma’s (zoals Taalbaas) te implementeren. 

Globale planning

Je doorloopt een paar stappen tijdens dit traject, dat in zijn geheel meerdere jaren in beslag neemt. Op basis van de ervaringen in het eerste jaar (2021) werken we aan logische vervolgstappen, zoals expertise, interne en externe samenwerking, effectmeting, positionering en borging.

Barbara van Walraven

Barbara van Walraven

Bel of mail Barbara van Walraven!
Onze expert op het gebied van Leesvaardigheid in het gezin (13+)

BvWalraven@probiblio.nl 06 46 18 25 41

Meer weten?

Vul hier je e-mailadres of telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.