4you! maakt lezen leuker

4you! maakt lezen leuker

Bibliotheken worden al lange tijd geconfronteerd met een teruglopend gebruik van bibliotheekvoorzieningen door jongeren. De mate waarin jongeren lezen plezierig vinden hangt onder andere samen met hun leesvaardigheid. 4You! is bestemd voor bibliotheken die zich bezighouden met moeilijklezende jongeren en helpt lezers van 12-16 jaar bij het verbeteren van de leesvaardigheid.

Caroline Heijer

Heb je vragen? Neem contact
op met Caroline Heijer
Neem contact op
Caroline Heijer - Geletterdheid

De leesvaardigheid van jongeren

Veel jongeren hebben in hun verleden negatieve leeservaringen opgedaan of hebben moeite met lezen, waardoor ze niet (meer) voor hun plezier lezen. Bibliotheken willen daarin een grotere rol gaan spelen en zwakke lezers meer ondersteuning bieden op het gebied van leesvaardigheid. In samenwerking met de jongeren en het onderwijs kan Probiblio ondersteuning bieden met haar project 4you!

Landelijke studiedag MLP/4you!

4you! is een variant op het MakkelijkLezenPlein, dat is ontwikkeld voor de leeftijdscategorie 4 tot 12 jaar. Om kennis en ervaringen te delen en inspiratie op te doen over dit onderwerp wordt één keer per twee jaar een studiedag georganiseerd. Hou de agenda en onze nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie.

In de planning

Het 4you!-concept wordt in 2019 samen met bibliotheken ontwikkeld en uitgerold in de Bibliotheek op school vo. Momenteel loopt er een onderzoek naar gebruik en behoefte van de bestaande 4you! middelen. Doel is om het concept te moderniseren en door te ontwikkelen.

Heb jij in jouw bibliotheekwerk regelmatig met de doelgroep 'jongeren met leesproblemen' te maken en ligt het onderwerp jou ook na aan het hart? Geef je dan op voor de denktank!

Caroline Heijer

Caroline Heijer

Bel of mail Caroline Heijer!
Onze expert op het gebied van 4you! maakt lezen leuker

CHeijer@probiblio.nl 06 12 99 12 44

Meer weten?

Vul hier je e-mailadres of telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.