Samenwerken met het vo

Samenwerken met het vo

Lezen is leuk én lezen is belangrijk! Het is van groot belang om weer met plezier te lezen. Zeker nu de lees- en taalvaardigheid van Nederlandse jongeren achteruitgaat (bron: PISA2018) Door structurele samenwerking met de kinderopvang en het onderwijs komt er in de dagelijkse wereld van het kind aandacht voor leesplezier en wordt lezen gestimuleerd. Hierdoor voorkomen we samen taalachterstanden en zorgen we dat kinderen en jongeren kennis kunnen opdoen en zich ontwikkelen.

Geert-Jan Davelaar

Heb je vragen? Neem contact
op met Geert-Jan Davelaar
Neem contact op
Geert-Jan Davelaar - Geletterdheid

Veel bibliotheken hebben hun doorgaande lijn op het gebied van leesbevordering, leesplezier en mediawijsheid goed ingevuld voor de doelgroep tot 12 jaar (mede door BoekStart en de Bibliotheek op school po). Een logische stap is vervolgens om de doelgroep 12+ te blijven binden en hen te benaderen via de plek waar ze zitten: op school. Door structurele samenwerking met het voortgezet onderwijs komt er in de wereld van de jongere aandacht voor leesplezier en mediawijsheid en worden taalvaardigheid, digitale geletterdheid en burgerschap bevorderd.

Probiblio kan ook jouw bibliotheek bij dat proces helpen. Met kennis en advies, het maken van een plan van aanpak of het samen benaderen van dit onderwijsveld. Of bij het aanvragen en verantwoorden van een startsubsidie.

Laat je inspireren

  • Download het rekenschema: hoeveel boeken en welke categorieën moet je aanschaffen voor een jongeren afdeling voor een Bibliotheek op school voortgezet onderwijs? En wat kost dat? Probiblio heeft een collectieprofiel voortgezet onderwijs opgesteld waarin per schoolsoort voor de verschillende rubrieken al percentages vooraf ingevuld zijn, maar ook aangepast kunnen worden. Het model kent 2 varianten: je vult het aantal gewenste boeken per leerling in en het benodigde budget wordt berekend óf je geeft je beschikbare budget op en het model berekent hoeveel boeken per rubriek je kunt kopen.
  • Download de routekaart vo: de middelbare scholen in ons werkgebied zien ons als serieuze partner. Deze routekaart neemt ons stapsgewijs de school in.
  • Lees hier meer over het Leesoffensief Noord-Holland.
  • Kijk ook eens hier: Dienstverlening digitale geletterdheid 13+, HipHop in je bieb, Collectioneren dBos, BoekToer.

In de planning

De komende jaren blijven we inzetten op de samenwerking met het voortgezet onderwijs. Bestaande samenwerkingen willen wij verstevigen en nieuwe samenwerkingen willen we vanaf het begin goed borgen. Ook zoeken wij constant naar verbinding met andere expertise binnen (en buiten) de bibliotheek. Denk aan taal in combinatie met digitale geletterdheid, taal in combinatie met basisvaardigheden en taal in combinatie met burgerschap.

Wil je meer weten over de samenwerking met het mbo? Ben je benieuwd naar goede voorbeelden of heb je vragen? Neem dan contact op met Caroline Heijer.

Hou ook onze Agenda in de gaten voor bijeenkomsten over de samenwerking met het vo.

Nieuws

Rekenschema collectieprofiel voortgezet onderwijs

9 juli 2021: Stichting Lezen maakte de video 'Aan de slag met BoekStart en de Bibliotheek op school'. Deel hem met je gesprekspartners in het onderwijs en in de gemeente!

15 maart 2021: Nationaal Programma Onderwijs biedt kansen voor bibliotheken

15 april 2021: ‘Samenwerking Leesoffensief: “Ga op strategisch niveau het gesprek aan”’. Interview met Daphne Janson, directeur van Bibliotheek Amstelland en Erna Winters, directeur van ABC Huis (waar Bibliotheek Kennemerland onderdeel van is).

28 april 2021: 'Noord-Hollandse bibliotheken starten Leesoffensief' (Bibliotheekblad)

November 2020: Hoeveel boeken en welke categorieën moet je kopen voor de jongerenafdeling of voor een Bibliotheek op school voortgezet onderwijs? En wat kost dat? Probiblio heeft een collectieprofiel voorgezet onderwijs opgesteld waarin per schoolsoort voor de verschillende rubrieken al percentages vooraf ingevuld zijn, maar ook aangepast kunnen worden naar de eigen situatie. Het model berekent 2 varianten: je vult het aantal gewenste boeken per leerling in en het benodigde budget wordt berekend óf je geeft het beschikbaar budget op en het model berekent hoeveel boeken per rubriek je kunt kopen.

Download het rekenschema >>

6 oktober 2020: ‘Tijdelijke subsidieregels Leesoffensief, Koninklijke Bibliotheek’ (Staatcourant). Voor leesbevordering is een bedrag van 1 miljoen euro toegekend.

 

Geert-Jan Davelaar

Geert-Jan Davelaar

Bel of mail Geert-Jan Davelaar!
Onze expert op het gebied van Samenwerken met het vo

GDavelaar@probiblio.nl 06 24 53 73 31

Meer weten?

Vul hier je e-mailadres of telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.