Samenwerking kinderopvang en onderwijs (12-18 jaar)

Samenwerking kinderopvang en onderwijs (12-18 jaar)

In het kader van actieprogramma 'Tel mee met taal' (0-18 jaar).

Caroline Heijer

Heb je vragen? Neem contact
op met Caroline Heijer
Neem contact op
Caroline Heijer - Geletterdheid

Hoe bereik je jongeren en hoe kun je als bibliotheek van betekenis zijn voor deze groep? Door ze te benaderen op de plek waar ze zitten: op school! Goede relaties, samenwerking met het onderwijs en weten wat er speelt zijn hierbij succesvol.

Probiblio ondersteunt bij het vormgeven van de samenwerking en het aanbod. Bekijk ter inspiratie de inventarisatie vanuit de BOP over samenwerking voortgezet onderwijs in 2017-2018 voor de provincie Zuid-Holland en de provincie Noord-Holland.

Dus… terug naar school!

 

Nieuws

Het vierde kwartaal stond in het teken van het Leesoffensief en de slechte leesresultaten van jongeren uit het PISA-onderzoek. Het project ‘Structurele Samenwerking met het voortgezet onderwijs’ geeft daar  antwoord op. In het Leesoffensief roepen de Onderwijsraad en de Raad van Cultuur op tot een gezamenlijke aanpak door overheden, schoolbesturen en bibliotheken:

1. Voer een krachtig en samenhangend leesbeleid
2. Zorg voor een rijk leesaanbod zowel op papier als digitaal
3. Breng een leescultuur tot stand.

Dit is precies waar de Bibliotheek op school over gaat. Op strategisch niveau dienen partijen elkaar hierin te vinden. Probiblio ondersteunt bibliotheken hierbij en dit gesprek wordt met verschillende bibliotheekdirecteuren gevoerd. Er zijn berekeningen gemaakt over de kosten van zo'n Leesoffensief/de Bibliotheek op school. Met alle lokale en provinciale partijen moet bekeken worden hoe en door wie dit gefinancierd kan worden.

Op 23 januari 2020 organiseert Probiblio met de SPN een landelijk SPN-symposium voor bibliotheekdirecteuren over de ontwikkelingen in het onderwijs.

Het project Samenwerking kinderopvang en onderwijs (12-18 jaar) wordt voortgezet in 2020 onder de naam Tel Mee met Taal 12-18. Deelnemen aan dit project? Neem dan contact op met Caroline Heijer.

Vervolgstappen bij SOOB 100% bereik 12-18

De laatste werkbijeenkomst vond plaats op 21 november in de OBA, waarbij de resultaten over 2019 op een rij zijn gezet. Ook de ervaringen over samenwerking met het vo met zijn gedeeld en vertaald in een advies aan directeuren om de samenwerking met het vo verder te brengen. 

 

Caroline Heijer

Caroline Heijer

Bel of mail Caroline Heijer!
Onze expert op het gebied van Samenwerking kinderopvang en onderwijs (12-18 jaar)

CHeijer@probiblio.nl 06 12 99 12 44

Meer weten?

Vul hier je e-mailadres of telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.